|

АТАКА ВЗЕМА 12,1 В РУСИЯ

Партията на Сидеров постигна отличен резултат в Руската федерация на отминалите избори за 43-то НС

Партия АТАКА постига отличен резултат в Русия на отминалите избори, става ясно от резултати­те за гласуване в чужбина, които ЦИК обяви. Националистите взе­мат 12,1 процента от гласовете в секциите, разкрити в Руската фе­дерация.

Процентът на партията в Чехия също е над средния за страната – 5,8 на сто. За АТАКА са 5,7 % от гла­совете, подадени във Финландия. Партията на Волен Сидеров полу­чава 4,8 на сто от вота в Канада и Молдова. 4.7 % е резултатът на па­триотите в Италия.

Дори в Турция има гласоподава­тели на АТАКА – макар че там ре­зултатът е 0,1 процента.