|

АТАКА: ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ВАКСИНИ ДА ОТПАДНАТ

 

Родителите да решават сами дали да имунизират децата си, искат патриотите

Проф. Станилов настоя здравният министър да разкрие фирмите и техните собственици, от които държавата трябва да закупи ваксините

В 43-то Народно събра­ние АТАКА отново ще предложи законо­дателни промени за отпадане на задължителни­те ваксини при децата. Това заяви от парламентарната трибуна по време на блиц – парламентарния контрол в сряда зам.-председателят на партията Десислав Чуколов. Изказването на националиста беше по повод изслушване­то на служебния министър на здравеопазването Мирослав Ненков за липсата на полива­лентна ваксина за децата, която е в задължителния имунизационен календар.

Чуколов констатира, че ваксините на теория не са за­дължителни, но на практика са. Ако родител не постави необходимите инжекции на отрочето си, то няма да бъде записано на детска градина, училище или няма да бъдат изплащани социални помощи за него. Това всъщност прави имунизирането задължител­но.

Депутатът настоя да бъ­дат спазвани правата на па­циентите, определени в Хар­тата на основните права на ЕС, както и в Конвенцията за правата на човека и биомеди­цината.

На свой ред депутатът от АТАКА проф. Станислав Ста­нилов се възмути от отказа на министъра да назове име­ната на фирмите и техните собственици, от които дър­жавата трябва да закупи не­обходимите ваксини. Ненков се оправда с юридическия си съветник, който настоял да не се казват компаниите, за да не им се прави „реклама”. На това обяснение проф. Станилов беше категоричен, че „…тук е Народно събра­ние, а не медия, и ние държим да знаем кой какви игри иг­рае”. Патриотът заподозря и сформирането на картел. Той отново акцентира вър­ху това, че „отношението на АТАКА към ваксините е такова, че винаги е държала родителите лично да вземат решение и те да имат по­следната дума”. Според него те ще вземат собствено ре­шение, ако са добре инфор­мирани.