|

АТАКА ПАК ОПРОВЕРГА ВРАГОВЕТЕ

Гласувалите за Сидеров защитиха България и православието

АТАКА е в 43-то Народ­но събрание напук на всич­ки зложелатели, комента­тори, всичколози и тези, които бяха отписали с червения молив Сидеров от политическата сцена. Всички те сега скърцат със зъби от медиите и коментират как цената на тока в последния мо­мент била вкарала АТАКА в парламента. Само че бя­гат от основния факт, а именно, че АТАКА продъл­жава да бъде кауза за мно­го българи и ако не беше подлата, последователно дезинформираща, очер­няща война срещу Волен и АТАКА през последни­те 9 години, то патрио­тите щяха да са основна политическа сила в Бъл­гария. През 2006 г. АТАКА беше втора сила, но то­гава ченгетата и всички мозъчни щабове (като се почне от БСП-та, БКП-та, СДС-та, ДСБ-та и пр.) под диктовката на американ­ското посолство като един започнаха мощна кам­пания за дискредитиране на партията на Сидеров. Тази кампания не е спряла и до днес.

Тези, които пуснаха гла­са си за АТАКА, извърши­хте нещо исторически важно. То не е за партия, не е за Сидеров и негови­те колеги, а за вас, ваше­то семейство и ваша­та съдба. Става дума за България. Вие защитихте крепостта АТАКА, с кое­то защитихте България, и трябва да сте горди с това. Вие защитихте православието и лозунга „С нами Бог!”.

АТАКА опроверга свои­те врагове и вкарва в 43- то НС 11 депутати. Ако направим препратка към футбола, това е нацио­налният отбор на Бъл­гария. За тези 11 човека битката ще бъде, също както досега, трудна, но те са опитни бойци. От трудности не се пла­шат. Част от отбора на АТАКА в 43-то НС ко­ментира пред АЛФА ТВ какъв ще е новият каби­нет и първите предло­жения, които ще вкарат националистите.