|

АТАКА С ЛЕТЯЩ СТАРТ В НОВИЯ ПАРЛАМЕНТ

 

Хората на Сидеров внесоха 43 народополезни законопроекти и решения в първия ден на 43-то НС

Полина НАЙДЕНОВА

 

В първия ден на 43-то Народно съ­брание (27.10.2014 г., понеделник) парла­ментарната група на партия АТАКА внесе 43 народополезни законопро­екти и решения в деловодството на парламента. Докато останалите парламентарно представени партии се договаряха за следващото без­принципно управление и си разделяха постове във властта, единайсетте народни представители от АТАКА изготвиха предложения в интерес на българския народ.

Сред основните искания на Си­деров са: минималната работна за­плата и пенсия да се приравнят към средноевропейските, да се отнемат лицензите на трите ЕРП-та и да се върнат в български ръце, да се при­знае геноцидът над българите в Ос­манската империя. Националистите искат да се премахне ДДС-то върху стоките от първа необходимост, каквито са хлябът, лекарствата и учебниците и да се наложи морато­риум на цените за ток и парно.

В интерес на българската енерге­тика депутатите от АТАКА пред­лагат изграждане на АЕЦ „Белене“ и отваряне на 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“.

За пореден път патриотите предлагат решение срещу чуждите бази в България и премахване на пло­ския данък.

Промените в Закона за радио и телевизията, които са изготвили от партията на Сидеров, са падане на новините на турски език и да се излъчват директно заседанията на Министерския съвет, които сега ос­тават на тъмно.

И в 43-то Народно събрание АТА­КА настоява за промени в Избор­ния кодекс – задължително гласу­ване, както и промени в Закона за референдумите. Сред основните настоявания на Волен е решение за мораториум за строежа на джамии в България и забрана за гей парадите. Промени в Кодекса на труда за за­щита на българския работник пред чуждия също са сред приоритети­те на АТАКА. В деловодството на парламента са вкарани още решения: против санкциите срещу Русия, за разваляне на концесиите за подзем­ните богатства, за прекратяване на наемите и арендите върху водоеми, за заплащане на тракийските имоти от Турция, за признаване на армен­ския геноцид, решение за отваряне на „Кремиковци”, за недопускане на нелегални имигранти в България, за признаване на референдума в Крим и други.

Народните представители са изготвили и промени в Кодекса на труда, свързани със защита на ра­ботника от работодателя и бонуси на учителите при пенсиониране (да получават толкова месечни заплати, колкото години трудов стаж в сис­темата имат).

АТАКА предлага да се намали макси­малната разрешена скорост според Закона за движението по пътищата, както и да се отмени лятното часо­во време.

И в новия парламент Сидеров иска промени в Наказателния кодекс за разширяване режима на пределите на неизбежната самоотбрана, т.е. гражданите да имат право да защи­тят живота и имота си, когато са застрашени.

В деловодството на 43-то НС вече са вкарани и промени в Закона за задълженията и договорите, с кои­то да се спре порочната практиката при заменките и държавата да може да си върне апетитните имоти, кои­то бяха заменени срещу земи 5 и 6 ка­тегория.

По повод поредния инцидент в с. Горни Лом националистите предла­гат промени в Закон за утилизация­та, а именно – обезвреждането на оръжия и взривове да се извършва само от Министерството на от­браната, а не от частни фирми.

Предлаганите промени в Закона за семейните помощи за деца са оряз­ване на парите за ромите. Следвай­ки последователната си политика, депутатите на Сидеров предлагат и промени в Закона за убежището и бежанците и в Закона за държавния печат и национален флаг. Отмяна на забраната за тютюнопушене на об­ществени места, което ликвидира част от малкия и среден бизнес у нас също е сред предложенията на АТА­КА.

В първия ден на парламента пар­тията на патриотите предложи решение за отмяна на Декларацията от 41-во НС, която признава Възро­дителния процес и решение за неу­тралитет на България при конфликт в Близкия изток. Твърдо ще отстоя­ват позицията си и за публичност на имуществото и доходите на лица, за­емащи висши държавни длъжности, и собственици на медии и журналисти. Незаконната сеч и промени в Закона са горите също са приоритет на АТАКА. Те искат и отмяна на Закона за част­ните съдебни изпълнители.

Всички тези 43 народополезни предложения на АТАКА не са в полза на определени бизнес кръгове, олигар­си и колонизатори. Някои от тях са предлагани и в миналия парламент и в по-миналия , но останалите партии са ги отхвърляли в ущърб на българи­те. Предстои да видим депутатите, които в новия сезон „43” наричат себе си „национално отговорни” и говорят по медиите постоянно за „съгласие”, дали ще бъдат отговорни и ще се съгласят с предложенията на АТАКА. Сидеров е категоричен, че истински­те проблеми на българите трябва първи да бъдат поставени на масата. От АТАКА работят по още полезни законопроекти, които предстои да бъдат внесени в новия парламент.