|

АТАКА ЩЕ БЪДЕ НАЙ-ГОЛЕМИЯТ РАЗОБЛИЧИТЕЛ НА ПОДГОТВЕНОТО ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ УПРАВЛЕНИЕ

Новият неолиберален кабинет повтаря управлението на ГЕРБ, но в още по-лош вариант

АТАКА” с Волен Сидеров по ТВ „АЛФА”, 28 октомври 2014 г.

Борисов ще има подкрепата на ДПС и „Патриотичния” фронт срещу вкусни постове в държавната власт, прогнозира Сидеров в коментара си по АЛФА ТВ

 

Уважаеми българи, няма как да не ко­ментирам т. нар. лидерска среща – седянката, която се състоя във вторник в каби­нета на Цецка Цачева Данговска. Събраха се водещите фигури на шестте коалиции и партия ДПС, които съставляват 43- то Народно събрание. АТАКА не участва в тази седянка, защо­то тя е продължение на теа­търа, наречен консултации. Тези срещи нямат никаква политиче­ска логика. Защо в председател­ския кабинет на парламента ще се събират представителите на седем парламентарни групи, при положение че някои от тях заявяват още от началото, че ще бъдат опозиция. Имам пред­вид БСП или БСПЛБ, както вече се наричат.

Михаил Миков твърди пред камерите, че ще бъде опози­ция. В същото време гласува­ха за избора на Цецка Данговска за председател на Народното събрание. Похвалиха я, че имала много професионални качества, което говори или за къса памет у БСПЛБ, или за някаква нездрава дипломация. Цецка Данговска бе­ше авторитарен председател на по-предишното НС.

ТОТАЛНО МАЧКАШЕ ТЕЗИ, КОИТО НЕ ПОДКРЕПЯТ ГЕРБ

и прилагаше двоен стандарт. Отказа да почетем паметта на загиналите при бандитските ан­гло-американски бомбардировки през 1944 г. над София. За нея то­ва било без значение. И тази жена беше похвалена от коалицията, която се нарича опозиция. Избо­рът на председател е знаков мо­мент за парламента, при който се оформят управляващо мно­зинство и опозиция. Единстве­но АТАКА плюс още два гласа от други групи гласуваха против Данговска и това беше точна опозиционна линия. Обяснихме и отрицателния вот по кате­горичен недвусмислен начин, за разлика от БСДПЛБ и АБВ, която формация казва, че била лява, но ако има голяма коалиция, щяла да се включи. Засега обаче се офор­мяла дясно центристка. Но и те седнали на седянката, пият кафе с Бойко Борисов и си говорят. За какво не знам, защото камерите не бяха допуснати. Разговорите и договорките между вождо­вете на парламентарните гру­пи останаха тайна. Стана ясно, че се оформя правителство, което ще бъде обявено от Бо­рисов, а в него ще участват т. нар. реформатори (всъщност костовисти, корманисмаило­висти, касимдаловисти, миглен­куневисти и т.н.) Тази коалиция ще бъде подкрепяна от още две парламентарни сили. Тоест има­ме четворна коалиция – ГЕРБ, Реформаторски блок, „Патрио­тичен” фронт и ДПС. Защо из­броявам последните две?

Лютви Местан, който се из­разява винаги много витиева­то, в същото време не пропуска да пусне точни знаци. Попита­ха го: „Бихте ли подкрепили коа­лиция между ГЕРБ, Патриотичен фронт и Реформаторски блок?” Местан беше категоричен: „Ние не можем да бъдем опозиция на собствената си платфор­ма”, т.е отговаря „ДА, бих под­крепил”. Това е местановският начин за казване на „ДА”. И про­дължава: „Това е разбирането за модерната опозиционност. Ако в управленската програма има теми, застъпени и в програмата на ДПС, няма как да бъдем опо­зиция на собствената си плат­форма и дори да дадем подкрепа. Това ще бъде подкрепа не на един или друг политически субект, а ще подкрепим договора, който сме сключили с нашите избира­тели, каза лидерът на ДПС”.

Кой друг каза същото нещо със същите думи? Имам чув­ството, че са

ИЗГОТВЕНИ В ЕДИН И СЪЩ МОЗЪЧЕН ЩАБ

Това е Валери Симеонов Ба­левски. Един човек, който също като Цецка Цачева предпочита второто му име да му стане фамилия и дори си е сменил ис­тинската фамилия Балевски, но отказва да каже защо. Валери Си­меонов Балевски по същия начин като Лютви Местан каза: „Ние ще подкрепяме програми” и ко­гато го попитаха в студиото на Нова ТВ, „ако и ДПС подкрепи този кабинет?”, той отговори, „че какво от това”. Валери Си­меонов и Лютви Местан гово­рят едно и също. Те казват ясно, че вече са се разбрали с Бори­сов и ще подкрепят неговия ка­бинет, без да имат министри. Ще си набутат хора по позиции в държавната власт, от които може да „текат” поръчки. За тях има доста вкусни места по йе­рархията на държавната власт. Не е нужно да слагат министри, които са на вниманието на ка­мерите. Г-н Балевски вече си е направил сметката къде ще си разположи т.нар. експерти. Ве­роятно и ДПС ще има своите „екс­перти” в това правителство. Срещу което Бо­рисов ще има подкрепата на „Па­триотичен фронт” и ДПС.

Борисов вече говори за пъ­лен мандат. Четворната коа­лиция е съставена, остава да наредят само фасадната част – кой министър къде ще застане, и вестниците да започнат обилно да ни показват портретите им, данните за новите министри, след това да ги интервюират, да минат и през сутрешните блокове и т.н. както му е редът.

Кой обаче ще бъде опозиция? Парламентарната сила, която се нарича

БСП ЛЯВА ПАРТИЯ, ВОДИ ДЯСНА ПРООЛИГАРХИЧНА ПОЛИТИКА

Изненадан съм от лицемерие­то на Михаил Миков, който при откриването на 43-то НС започ­ва да говори срещу неолиберали­зма. Припомням, че БСП въведе най-неолибералистичната мяр­ка преди няколко години – пло­ския данък.

След като претендират за борба срещу неолиберализма, за­що тогава ходят на седянка и демонстрират локумено-лимо­надена идилия с партии, които не само са неолиберални, ами ня­кои от техните знакови фигури са за разследване.

Очаква ни неолиберален каби­нет, повтарящ управлението на ГЕРБ отпреди година и половина, но в още по-лош вариант. Защо­то натискът на колониалните господари става все по-силен. Сега ги натискат и те са готови да подпишат Трансатлантиче­ското търговско споразумение със САЩ, което е убиец на суве­ренните държави.

Позиция на АТАКА е много ясна. Ние ще бъдем опозиция, първи критик и най-голям раз­обличител на подготвеното извън България колониално упра­вление.