|

Бившата секретарка на БКП Цецка Данговска пак оглави събранието

Само АТАКА гласува ПРОТИВ

Фиктивно осъденият Цветан Цветанов подари букет на Данговска, при избора й за шеф на парламента

Председател на 43-то Народно събрание стана Цецка Цачева Данговска от ГЕРБ. Очаквано за нея гласуваха депутатите от ГЕРБ, БСП, ДПС, РБ, ПФ и АБВ. Единствено народни­те представители на АТА­КА гласуваха против ней­ната кандидатура.

„По това как се гласува за председател на парла­мента, се показва и каква ще е конфигурацията за следващото управление. Ясно видяхме, че 7 парла­ментарни групи без АТАКА гласуваха ЗА кандидатура­та на г-жа Цачева, издиг­ната от ГЕРБ”, коментира от парламентарната три­буна заместник-председа­телят на националистите Десислав Чуколов.

„Колеги от БСП, помни­те ли 2012 г., когато поис­кахте да почетем 70 годи­ни от смъртта на великия поет Вапцаров? Тогава Цачева отказа. Не тряб­вало да превръщаме парла­мента в траурна зала. Ние от АТАКА помним това. Предложихме тази зала да стане на крака, за да по­четем паметта на Ангел – момчето, което загина в Катуница. И това беше отхвърлено. Всички тряб­ва да помним, че когато Цачева беше председател в 41-то НС, се купуваха де­путати на килограм и се разцепваха парламентарни групи под нейния поглед. Тя не направи нищо по въ­проса. Тогавашният минис­тър-председател Бойко Борисов обиждаше народ­ните представители, а Ца­чева бездействаше”, даде като аргументи за отри­цателния си вот Чуколов.

Припомняме, че Цецка Данговска е бивш секре­тар на първичната пар­тийна организация на БКП в Плевен. Нейни заместни­ци ще бъдат Явор Нотев от АТАКА, Димитър Глав­чев от ГЕРБ, Янаки Стои­лов от БСП Лява България, Алиосман Имамов от ДПС, Иван Иванов от Реформа­торския блок, Красимир Каракачанов от Патрио­тичния фронт, Явор Хай­тов от Коалиция „Бълга­рия без цензура” и Росица Янакиева от АБВ.