|

БЪЛГАРИЯ ГУБИ МИЛИАРДИ ОТ СПАД НА ИЗНОСА НИ КЪМ РУСИЯ

 

Българският износ на плодо­ве и зеленчуци към Русия се е свил с една трета през август. Данните на Нацио­налния статистически институт (НСИ) сочат, че стойността на продажбите е намаляла с 33% до 1.1 млн. лв. Това се дължи на ембаргото за някои стоки от ЕС, което Руска­та федерация се принуди да сложи заради санкциите, които продължа­ват да бъдат налагани от САЩ и ЕС.

Тревожните данни потвържда­ват и собственици на мандри. Те алармират, че заради забраната на Москва голяма част от европейски­те производители ще потърсят алтернативни пазари. Един от тези е българският, където те ще пред­почетат да предложат стоката си на ниска цена, вместо да я изхвър­лят, коментираха представители на родни мандри. Българските мле­копреработвателни предприятия търпят загуби по няколко линии. От една страна, те са направили сериозни инвестиции, за да могат да продават в Русия, отпечатали са съответните опаковки и етикети, имало е и договорености за руски инвестиции у нас, които сега няма как да се осъществят. От друга страна, браншът очаква и сериоз­ни загуби заради дъмпинга на вносни продукти.

Спад на експорта от България има и към страни от Еврозоната, които са сред основните търгов­ски партньори на страната ни. По данни на НСИ за юли доставките за държави от ЕС се оценяват на 15.217 млрд. лв.

За седем месеца експортът в по­сока Германия, най-големият пазар за българска продукция, е паднал под 3 млрд. лв. На годишна база се наблю­дава понижение от 1.5%. Подобно е положението и при взаимоотноше­нията с Гърция, Италия и Франция, за които българският износ също намалява. Причините за по-слабите продажби в тези държави могат да се търсят в слабостта на техните икономики. Данните на Евростат към края на второто тримесечие показват, че възстановяването на най-богатите европейски държави се забавя. Италия вече е в техниче­ска рецесия (две поредни тримесе­чия със спад), а Гърция все още не е излизала от нея, въпреки че прави­телството се надява това да се случи през 2014 г.

Данните за търговското салдо за първите осем месеца на година­та пък показват, че износът за ЕС и трети страни продължава да на­малява. В резултат на това общи­ят износ на България през август се понижава с 3.4% на годишна база, а общо за осемте месеца – с 2.9%.

Както неведнъж партия АТАКА алармира, рестрикции спрямо Ру­сия ще се отразят най-пагубно за България и за пореден път това се потвърждава. След като силно по­страда българският туризъм, сега потърпевши от недомислиците на ЕС понасят и редица други родни отрасли.