|

В 43-ТО НС АТАКА ЩЕ СЕ БОРИ СРЕЩУ КОЛОНИАЛНОТО РОБСТВО

Българският народ пак опроверга социолозите

Партията на Сидеров е трета политическа сила след парламентарния вот

Екип Атака

От АТАКА дадоха пресконференция в понеделник, на която изложиха приоритетите си в 43-то НС

 

АТАКА спечели битката и уве­рено влиза в 43-то Народно съ­брание с 4,52% от гласувалите, а парламентарната група ще се състои от 11 народни предста­вители. (Кои са депутатите на патриотите в новия парламент четете на стр. 4-5.) По офици­ални данни на Централната из­бирателна комисия вота си за партията на Сидеров са дали 148 262 българи от общо 3 500 585 гла­сували. Волен доказа за пореден път, че е политически гений, при­знават дори политическите ни противници. (Виж „Дневник“ от 9 октомври т.г.)

Няма друг лидер в България и Европа, който да е в състояние само за 3 месеца да вдигне подкрепата за една партия с около 140%

от 66 000 гласа на евроизбори­те до над 148 000 гласа на парла­ментарния вот. Това е феноме­нално. АТАКА е явление без аналог.

„Благодаря на нашите избира­тели, благодаря на всички ата­кисти, бяхте страхотни, това се казва АТАКА!”, заяви председате­лят на партията Волен Сидеров пред журналисти след приключ­ване на изборния ден в неделя, минути преди да влезе в НДК. Той подчерта, че партията на нацио­налистите за пореден път опро­вергава лавината от злокобни и зложелателни прогнози. „Възкръс­ваме и отново сме в боя“, допъл­ни още патриотът.

Той обяви, че още от първия ден на 43-то НС приоритетите на АТАКА ще бъдат рязкото и чувствително повишение на до­ходите, връщане на ЕПР-тата и златните концесии в български ръце, рестарт на 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ „Козлодуй”, прекратя­ване на корупционните договори с американските ТЕЦ в „Марица изток“ и ВЕИ-тата. „Първите два най-важни въпроса са заплащане­то и енергото”, обяви партийни­ят лидер.

Малко след 9 часа в изборния ден лидерът на националистите упражни конституционното си право в Първа частна математи­ческа гимназия в София, където обясни пред журналистите, че гласува за отваряне на заводи и фабрики в България. „Гласувах и за това

да се върнат младите хора в страната”

добави още идеологът на пар­тията.

На нарочна пресконференция в партийната централа в поне­делник Сидеров обобщи резул­татите от изборите и заяви, че в 43-то НС АТАКА ще продължи да бъде последователна и ще следва принципите, приети при създаването й. Партията няма да се отклони от философията си и ще работи единствено и само в интерес на обществото. В началото на брифинга Сидеров заяви, че излиза като победител след изборите, тъй като АТАКА се явява реално трета полити­ческа сила. Патриотът нагледно обясни пред журналистите и как е стигнал до този извод. От ду­мите му стана ясно, че матема­тически в Народното събрание влизат не 8, а цели 50 партии, тъй като само 2 политически форма­ции са се явили самостоятелно на изборите и това са АТАКА и ДПС. Всички останали са безчет­ни коалиции от партии.

Волен гласува за възраждане на българското производство, държавно участие в печелившите сектори и достоен живот на народа

По повод възможностите за формиране на правителство Сидеров каза, че „българският политически пейзаж е заприли­чал на онази „специфична“ улица в Амстердам, по която жени във витрини се предлагат на мину­вачите”. И тези момичета са предвидими и консенсусни като партийните лидери, които сега се предлагат на Борисов. „Виж­дам управление, което наисти­на е предвидимо – токът ще се вдигне, и то не с 10, а с 50 на сто, животът ще стане по-лош…”, на­помни основателят на АТАКА.

Националистът припомни и че през 2009 г., когато АТАКА даде принципната си подкрепа за пра­вителството на ГЕРБ срещу из­пълнението на посочени от нея национални приоритети, бурга­ският олигарх Валери Симеонов „кученца бълваше”, а в момента той сам се предлага и на ГЕРБ, и на БСП. Сидеров не пропусна да отбележи и нескритата пре­гръдка между Борисов и Местан. Борисов вече заяви колко искре­но съжалява, че структурите на партията му няма да позволят коалиция с ДПС. „ГЕРБ обещава качване на цената на тока, увели­чаване на пенсионната възраст, замразяване на пенсиите и никак­во увеличение на доходите. И в това има подкрепата на Патри­отичен фронт, реформатори, ДПС и който още се появи на ви­трината”, допълни ретроспекци­ята на Борисовите предизборни обещания Сидеров.

Той добави, че не е необходи­мо да се състави правителство на всяка цена, ако от сега е ясно, че то

ще хвърли българите в още по-дълбока мизерия

По думите му, ако това е це­ната, по-добре да се произведат нови избори, защото такива са законите на демокрацията. „Оф­ормя се управляваща коалиция между 25 и 31 партии, но досега нито една от тях не е заявила какво иска да постигне в упра­влението. Чувам само приказки за консенсус, за „национално съ­гласие“. Какво означава това?”, попита Сидеров и припомни, че след дълги увъртания пред ме­диите от ГЕРБ са заявили като свои приоритети санирането на панелките и промени в Закона за средното образование