|

ГЕРБ И ДПС СЕ ДОГОВОРИХА

Двете партии имат пълно единомислие по 12 от 18 приоритета

„АТАКА” с Волен Сидеров по АЛФА ТВ, 14 октомври 2014 г.

В зала „Запад“ на Народното събрание представителите на ГЕРБ и ДПС си стиснаха ръцете и започнаха разговори на закрито за съставяне на правителство

 

Уважаеми българи, в по­неделник ГЕРБ и БСП се събраха и говориха четири часа, без сре­щата им да се излъчва пряко по медиите. След което изля­зоха и обясниха, че по четири точки имат общи виждания, но по 12 нямат.

Във вторник се състоя среща между ГЕРБ и Движението за права и свобо­ди, при което се оказа, че те има­ли повече единомислие, отколкото ГЕРБ с БСП, и ще ви цитирам заглавие от информационна агенция News.bg „ГЕРБ и БСП мислят еднакво, но няма да управляват заедно”.

Интересното е къде са съвпадали вижданията на ГЕРБ и на ДПС. Мен­да Стоянова от ГЕРБ казала следно­то: „С ДПС се оказа, че имаме повече общи неща”. Добро утро. Откога го­воря, че няма значение дали ГЕРБ или ДПС управлява. В предишния парла­мент наричах ГЕРБ по-депесари от депесарите, защото те имаха пряка телефонна връзка и директиви лич­но от Ердоган. Борисов и ислямис­тът Ердоган си се наричат дори братя според изявленията на Вежди Рашидов. Оказва се, че с ГЕРБ и ДПС имат пълно единомислие по 12 от общо 18 теми, т.е. повече от поло­вината им приоритети се покриват и те спокойно могат да управляват заедно. Но както съобщи самият Бойко Борисов, неговите структу­ри го заклевали да не се коалира с ДПС, т. е. да не им дава министер­ства. Те пак ще управляват заедно, но ДПС няма да получи министерски кресла, въпреки това ще подкрепят ГЕРБ, защото мислят еднакво. Едно от нещата, по които имат едино­мислие, е въвеждане на мораториум върху изграждането на АЕЦ „Белене”. И ДПС, и ГЕРБ са против проекта. Според тях нямаме нужда от ядрени мощности. По същия начин мислят и Паричният фонд, т.нар. Патриоти­чен фронт. Те излязоха със специална декларация, в която се искат мора­ториум и никакви ядрени мощности. Според тях токът, който сега се произ­вежда, бил предос­татъчен и ние няма да строим нищо по­вече, а ще бъдем страна от Петия свят. В това от­ношение Патриотичният фронт, ДПС и ГЕРБ са на едно мнение.

Друго нещо, по което ГЕРБ и ДПС имат покритие, е т. нар. евроатлан­тическа ориентация. За мен това понятие се изпълва с гей паради, гей бракове, кръвосмешение, зоофилия и други такива отклонения от нор­малното поведение.

Също така са се разбрали, че тряб­ва да има актуализация на бюджета. Това означава да се гласува един за­ем от 4,5-5 млрд. лв. Борисов каза, че е необходим такъв заем, още преди да започне екшънът с КТБ. След то­ва същото повториха неговите ма­рионетки Близнашки и служебният финансов министър. Т.е. ще гласу­ват едни 4,5-5 млрд. лв. заем, които всички вие ще изплащате, без да зна­ете къде ще отидат. А те ще оти­дат там, където ба­те Бойко каже.

ГЕРБ и ДПС са абсо­лютно на едно мне­ние и по отношение на Корпора­тивна търговка банка и за смени в ръководството на Българската на­родна банка. Защо не ги сменихте, когато управлявахте, дами и госпо­да от ГЕРБ? Имахте пълната власт да го направите, а чак сега говорите за необходимостта от смени. Ръ­ководството вършеше или не вър­шеше същите неща и по време на нашето управление. Тогава КТБ рас­теше като гъба след дъжд, напоя­вана от обилни финансови потоци от държавни предприятия (и не са­мо държавни) под благосклонния по­глед на г-н Борисов.

По искането за въвеждане на за­дължително гла­суване ще обърна внимание на един лицемерен мо­мент. Искането на ГЕРБ да има за­дължително гла­суване е останало като отворена тема. ДПС не казали нито да, нито не, а са замълчали дипломатично, т.е. ще го обмислят. На 20 юни 2013г. АТАКА предложи въвеждането на задължително гласуване. Нещо по­вече. АТАКА предложи изискване за образователен ценз и уседналост при провеждане на изборите. Хо­рата се възмущават как може не­грамотни и такива, които не знаят дума на български, да гласуват. Ние предложихме това да бъде спряно, но то беше отхвърлено от ГЕРБ, ДПС и БСП.

ГЕРБ и ДПС се припокриват на 2/3- ти от своите приоритети. При това положение въпросът, който всеки ще си зададе, е след като ДПС е най-естественият съюзник на ГЕРБ, защо да не управля­ват заедно.

У в а ж а е м и българи, те ще управля­ват заедно, но няма да им дадат минис­терства, за да бъде външно показа­но, че ДПС няма да е във властта. Надолу по веригата след поста ми­нистър всички властови позиции на ДПС ще останат непокътна­ти с пръстче, така както останаха по време на управлението на ГЕРБ. Тогава много хора ми се оплаква­ха, че никой от ДПС не е пипнат от горското стопанство, ВиК-то, областните управи и други ведом­ства. Кадрите на ДПС си стоят и дерибействат. С това ГЕРБ са абсо­лютно съгласни.