|

ЕС СПИРА СУБСИДИИ НА ОВЧАРИ ЗАРАДИ ТРЪНИ ПО ПАСИЩАТА

 

Този овчар няма да получи субсидията на Брюксел заради изникналата пред стадото трънка (шипка) – виж долния ляв ъгъл на фотографията

Наказание от Брюксел за тръни в пасището – звучи като шега, но само на оне­зи, които не са запознати с безумните регламенти на Брюксел. Факт е. Ако на па­сището сред тревите рас­тат и тръни, Европа спира субсидията. И това вече се е случвало с немалко фер­мери в България.

Заради тръните Брюк­сел спира за три години субсидията от 25 лева на хектар пасища на българ­ски овчар. В договора за субсидия изрично е записа­но, че на пасището трябва да има трева, а не тръни. От Брюксел държат па­сищата, за които дават субсидии на овчарите, да изглеждат точно по този начин заради самите жи­вотни, предава бТВ.

Колкото повече трева има за овцете, толкова по­вече мляко и месо за овча­ря. Колкото повече трън­ки и глогинки изникват по жизнения път на овцата, толкова по-потисната и даже нещастна се чувства овцата, а това се отразява на млеконадоя, установила специално назначена непра­вителствена организация, субсидирана от Еврокоми­сията. Затова Брюксел е категоричен: на пасището трябва да има само тре­ва. Има ли тръни – спираме субсидията и то за три го­дини, каза говорител на ЕК.