|

Клубове на АТАКА в Югоизточна България

 

Уважаеми читатели, публикуваме координатите на партийните клубове на АТАКАв Югозападна България. Във всеки един от тях вие може да получите „Планът Сидеров”, най-новия брой на в. „Атака”, да подадете заявление за членство в партия АТАКА, както и да сигнализирате за местни и регионални нарушения, и корупция.

гр. Бургас, ул. „Алексан­дровска” №137, тел.: 0896368642

гр. Айтос, ул. „Цар Ос­вободител” № 5, тел.: 0897582449

гр. Созопол, ул. „Чер­но море” №1, тел.: 0889998352

гр. Средец, пл. „Георги Дими­тров” №3, тел.: 0896612414

гр. Сливен, ул. „Цар Ос­вободител” №44, тел.: 0988387271

гр. Нова Загора, пл. „Свобо­да” №9, тел.: 0887871790

гр. Твърдица, ул. „Хан Аспарух” №14, ет.3, тел.: 0879644560

гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис I” №43, тел.: 0882662118

с. Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” №54, тел.: 0882662250

гр. Раднево, ул. „Георги Димитров” №32, тел.: 0895453595

гр. Казанлък, бул. „Ал. Батен­берг” №71, тел.: 0888937541

гр. Чирпан, ул. „Г.Димитров” №43, тел.: 0882662310

гр. Елхово, ул. „Търговска” №5, тел.: 0882662113

гр. Ямбол, ул. „Бяло море” №18, 0882662237