|

Клубът на АТАКА отвори врати в Хисаря

 

Оцет Александър отслужи водосвет на новооткрития партиен клуб. На тържеството присъства и народният представител в 43-то НС Магдалена Ташева

АТАКА откри свой офис в старопланинския град Хисаря. В патрио­тичния клуб бе отслу­жен водосвет, на който, съгласно традицията, бе измолена от Бога защита и победа над враговете за всички православни хрис­тияни. На тържеството присъства народният представител в 42-то Народно събрание Магда­лена Ташева. Тя поздрави присъстващите и допъл­ни, че този клуб за нея оз­начава много, сбъдната мечта.

Патриотичната точка в града се намира на адрес ул. „Уилям Гладстон” №6 В клуба членове на пар­тията, симпатизанти и граждани ще могат да по­лучат безплатно най-но­вия брой на в. „Атака“, да гледат безплатно ТВ АЛФА, да получат екзем­пля от управленската програма на национали­стите „Планът Сидеров“ или книга на Волен Сиде­ров. Също така жители­те и гостите на Хисаря имат възможността да подкрепят подписката на националистите сре­щу разположените у нас американски военни бази. В патриотичния офис ро­долюбивите българи мо­гат да подадат заявление за членство в най-бъл­гарската политическа сила – АТАКА. В клуба ще се намира и приемната за граждани на народния представител в 43-то НС Магдалена Ташева. Жителите и гостите на планинския град ще мо­гат да подават сигнали за корупция и всякакъв вид проблеми.