|

НАЦИОНАЛИСТИТЕ ИСКАТ РЕВИЗИЯ НА КАБИНЕТА „БЛИЗНАШКИ”

 

Наложителна е ревизия на цялост­ната дейност на служебния каби­нет. Това заяви на­родният предста­вител от АТАКА Явор Нотев след изслушването в Народното събра­ние на министъра на регионалното развитие и ин­вестиционното проектиране Ека­терина Захари­ева. От името на националистите Нотев настоя за съпоставка меж­ду разходваните средства и по­стигнатите ре­зултати от слу­жебния кабинет. Той потърси отговор и защо преживяхме случилото се през последните дни по пътищата на страната и какво ни очаква през настъпващата зима.

Сред проблемите, които ни сполетяха, е и за­страшаването на зимния сезон в Банско. Причи­на за това е отсечката Симитли – Разлог, къде­то пропадна пътен участък около село Градево. За ремонта са необходими около 600 хил. лв., които към момента няма. В тази връзка депута­тът от АТАКА Илиан Тодоров попита минис­тър Захариева какви са предприетите дейст­вия за спасяването на зимния сезон в планинския град. По думите й Агенция пътна инфраструк­тура била в подготвителен етап за ремонта и средствата щели да се намерят, за да се оправи отсечката.

От казаното от министърката ста­на ясно, че има неизпълнени дейности, за които вече е платено. Какво точно се случи през летните месеци на упра­вление на служебния кабинет? – попита Нотев. „Отговор има и той е по-стра­шен от приближаващата зима – нищо не е направено. Оттук нататък сме оста­вени отново на обстоятелствата, в позицията на наблюдатели и на такива, които ще констатират последиците от зимата”, каза зам.-председателят на Народното събрание.