|

НЕ 8, А 50 ПАРТИИ ВЛИЗАТ В ПАРЛАМЕНТА

АТАКА” с Волен Сидеров по АЛФА ТВ, 6 октомври 2014 г.

Патриотичният фронт са 14 партии, които вземат общо 7%, т.е. по половин процент на партия, а АТАКА самостоятелно взема 4,52%, обясни Сидеров

 

 

Уважаеми българи, това е първият коментар след из­борния ден. Веднага искам да направя една корекция на изказването ми пред НДК, че в 43-ото Народно събрание вли­зат не 8 партии, както непрекъснато се коментираше по студиата, а 47 партии. Коригирам се, защото съм се подлъгал за АБВ, която не е партия, а коалиция от че­тири партии, така че уважаеми българи в 43-ото НС влизат 50 партии. Всички ко­ментатори говорят за БСП например, без да си дават сметка, че това не е БСП, а коалиция Лява България, която обединя­ва 13 партии – Българска социалистиче­ска партия, Български социалдемократи, Движение за социален хуманизъм, Евро­пейска сигурност и интеграция, Комунис­тическа партия на България, Земеделски съюз „Александър Стамболийски”, Но­ва зора, Евророма, Социалдемократи, Партия на българските комунисти, Еко­гласност, Обединена социалдемокрация, Съюз на комуни­стите в България. Като разделим по­лучения резултат на коалицията бли­зо 16% на 13 партии се получава по 1% на партия. Изводът е, че БСП е взела про­цент и нещо.

Най-голямата политическа сила ГЕРБ, която се гордее, че е спечелила всъщ­ност се състои от 4 партии. Партия РЗС, начело с Яне Янев твърди, че е дал 100 000 гласа на ГЕРБ на тези избори. Дру­гите партии, които са подкрепили Бори­сов на изборите не са заявили колко гласа са дали на ГЕРБ.

Реформаторският блок, който сега съ­що се обявява като някаква нова сенза­ция, все едно е направила някакъв пробив, всъщност се състои от 7 партии. То­ва са ДБГ на Кунева, ДСБ на Костов, СДС, турската партия на Касим Дал и Корман Исмаилов, БЗНС, ХДП и БНД. Като вземем техния резултат 8,89% и го разделим на 7, също получаваме по 1 и нещо за Кунева, Костов и т.н.

Следващата коалиция, която влиза в парламента, е България без цензура, коя­то се представи като една партия. Там обаче са събрани 6 партии: ББЦ, Българ­ска индустриално-аграрна партия (БИ­АП) с лидер Иван Търпоманов, Партия на българските жени, ЛИДЕР, Земеделски на­роден съюз и Движение „Гергьовден”. Та­зи коалиция взима около 6%, т.е. също по един процент на партия.

И стигаме до Патриотичен фронт, който се състои от следните органи­зации: Национален фонд за спасение на Бойко – НФСБ с лидер Валери Симеонов, ВМРО с лидер Красимир Каракачанов, Гражданско обединение за реална демо­крация на Слави Бинев, Национален иде­ал за единство на Борис Ячев, Средна европейска класа с лидер Георги Манев, Сдружение „Патриот” с лидер Вален­тин Николов, Целокупна България с лидер Григор Велев, Национално движение БГ патриот с лидер Петър Халампиев, Съ­юз на патриотичните сили „Защита” на Йордан Величков, Национално сдружение за запасното войнство с лидер ген. л-т Петър Илиев, Национално сдружение за спасение на отечеството с лидер Тодор Рашев, Националдемократична партия с лидер Димитър Стоянов, „Свобода” с ли­дер Павел Чернев, Възраждане на оте­чеството с лидер Йордан Мутафчиев. Общо 14 партии вземат 7%. Като се раз­дели общият им резултат, се получава по половин процент на всяка партия.

АБВ също се състои от че­тири партии, които са социал­демократи, леви, демократи, полулеви и т.н. и взимат 4%, т.е. по процент на партия.

Остават само две партии, които не са коалиции – АТАКА и ДПС.

При ГЕРБ имаме четири партии с 32%, т.е. по 8% на партия. За БСП казахме, че получават към процент и малко, при Ре­форматорския блок и ББЦ по процент на партия, при Паричния фонд е половин процент на партия и при АБВ е един про­цент за всяка партия.

Имаме две партии, които водят пред АТАКА – ДПС на първо място с 15% и ГЕРБ с 8%. Всички останали партии са с по-ни­сък процент от АТАКА. Това е арит­метиката. Затова, когато ме питат журналистите как ме е била друга нацио­налистическа партия, казвам да си взе­мат калкулаторите и да смятат. НФСБ взима половин процент. Там са 14 партии със 7%. Това не може да бъде по-добър резултат от този на АТАКА, която сама взима 4,52, благодарение на вас.

Дълбок поклон пред всички, които се трудиха и показаха, че АТАКА си е АТА­КА. Има опити за дубликати, има опити да бъдем погълнати, но и на тези избори доказахме, че това няма как да стане. От 50 партии в НС само две са преди АТАКА – ГЕРБ и ДПС.

На изборите ДПС почти се из­равни с БСП. Какво правят всичките тези, които през цялото време обясня­ваха как няма да се коалират с ДПС. Вклю­чително Георги Първанов, който стана президент благодарение гласовете от ДПС. Спомнете си как Доган му се поди­граваше и му казваше: „аз ти дадох 435 286 гласа. Да знаеш”. Всички досега пре­зиденти ставаха такива с гласовете на ДПС. ДПС беше във властта по време на Тройната коалиция, по време на Двой­ната коалиция с НДСВ, по време на ГЕРБ също не мръднаха от властта. ДПС биз­несът си цъфтеше, а топлата връзка – ГЕРБ-ДПС винаги си я има. Вече е догово­рено кабинетът да бъде подкрепят от ДПС и Лютви Местан ясно подчерта, че ще поддържат едно правителство като му дадат една година.

Тези, които също ще подкрепят каби­нет на ГЕРБ, са реформаторите начело с протурската партия на Касим Дал и Па­ричният фонд с Валери Симеонов и Кара­качанов и другите партии в коалицията, които не знам защо не излизат да кажат своето мнение за коалиране с турските партии – ДПС и тази в Реформаторския блок. Как ще си комбинират интересите заедно? Как ще обяснят това на своите избиратели?

Всички казват, че били готови на прави­телството на националното съгласие, което ще управлява. Какво е първото нещо, което то ще направи?

На пресконференцията на ГЕРБ, на коя­то отсъстваше лидерът Бойко Бори­сов, стана ясно, че първият, най-важен въпрос за ГЕРБ, е санирането на жилища­та. Това означава да се обработят всич­ки блокове, които бяха построени по време на социализма, да се опаковат та­ка, че да губят по-малко енергия. Това е една сладка поръчка за частни фирми. По­знайте чии ще са те? Далечни или близки на Борисов? „Лошата” и презирана АТА­КА казва, че най-важното е доходите на българите. Те са най-големият проблем, който първи трябва да започне да се ре­шава, а не санирането на жилищата. По думите на Цветан Цветанов вторият най-важен проблем бил Законът за сред­ното образование. Някои от гласуващи­те нямат начално образование, а той се загрижил за Закона за средното образова­ние.

АТАКА смята, че минималните пенсии, които засягат поне 600 000 българи, е проблем №1 на България, а не санирането на жилищата. Вие кажете какво мисли­те, чакам вашите отзиви на електронни писма, защото без вас политика няма да правя. Питах ви преди време дали тряб­ва АТАКА да съществува, вие казахте ДА. Сега ви питам какво трябва да напра­ви АТАКА като стъпка в тази ситуация при тази конструкция на парламента. Ще вслушам във вашите мнения.