|

Сидеров предложи в 43-то НС да звучи само българският химн

ГЕРБ, БСП, ДПС, ББЦ, РБ, АБВ и лъжепатриотите отказаха

Преди за започне речта си в парламента, Сидеров помоли квесторите да изнесат нелегитимното знаме на ЕС от пленарна зала

На 27 октомври (по­неделник) удари първият звънец на 43-то Народно събрание. Най-въз­растният народен предста­вител Стефан Данаилов от БСП Лява България откри тържественото заседание на парламента. Още предишния ден АТАКА внесе в деловод­ството на парламента иска­не, след като народните пред­ставители положат клетва, да звучи само българският химн. Според националисти­те т.нар. химн на Европейския съюз е нелегитимен. Те при­зоваха и знамето на ЕС да не присъства в сградата на бъл­гарския парламент, тъй като това противоречи на всякак­ви закони. Официалните сим­воли на българската държава