|

СЛЕД СИГНАЛ НА АТАКА ВЪЗСТАНОВИХА ПЕШЕХОДНАТА ПЪТЕКА ДО УЧИЛИЩЕ В СТАРА ЗАГОРА

 

Учениците вече могат безопасно да пресичат пътното платно

Пешеходната пътека до СОУ „Мак­сим Горки” в Стара Загора бе въз­становена. Това се случи благодарение на сигналите, подадени до общината от местната структура на АТАКА в града и излъчен репортаж по ТВ АЛФА.

Продължението на тротоара през пътното платно бе премахнато след недомислена промяна на транспортна­та схема на града, инициирана от ГЕРБ. Решението за отстраняването на пе­шеходната пътека на ул. „Ген. Столе­тов” застраши живота както на сто­тиците възпитаници на училището, така и на живеещите в квартала.

Само два дни бяха необходими на об­щинската администрация, за да поправи грешката си и да възстанови пешеход­ната пътека. Старозагорци привет­стваха народополезната инициатива на националистите от Града на липите.