|

АТАКА-РУСЕ ИСКА РЕФЕРЕНДУМ ДАЛИ ДА ИМА ПРИШЪЛСКИ ЛАГЕР В ГРАДА

 

Преди няколко седмици от прокуратурата в Русе заговориха за разкриване на център за нелегални имигранти в крайдунавския град. Те се мотивират с нарасналия поток от пришълци, които се опитват да пресекат незаконно държавната ни граница при Дунав мост

АТАКА започва под­писка за иниции­ране на местен референдум в Русе. Действието на национали­стите е провокирано от искането на МВР и прокура­турата за разкриване на цен­тър за временно настанява­не на нелегални имигранти в непосредствена близост до Дунав мост.

„Това ще е първият рефе­рендум в Русе. От него ще се разбере дали русенци желаят на територията на най-ев­ропейския град в България да има бежански център”, каза за в. „Атака” доц. д.и.н. Лю­бомир Владимиров от пар­тията на националистите. Като начало тя ще се събира на три места в Русе – в клуба на АТАКА и още два пункта в централната градска част. „Ще са необходими между 25 и 30 хил. подписа, за да внесем необходимите документи в Общинския съвет в Русе и да започнем процедура за референдум”, допълни Влади­миров. Той е категоричен, че приема казуса лично и ще за­дава парламентарни въпроси към МВР шефа и при необхо­димост АТАКА ще организи­ра и протести в крайдунав­ския град.

Според него проблемите с този пришълски лагер са не само финансови. МВР и про­куратурата трябва да наме­рят пари, които най-вероят­но ще дойдат от бюджета на ведомството. По послед­ни данни то е с дефицит от близо 300 млн. лв. Владими­ров осветли, че за ремонт на предвидените помещения ще са необходими най-мал­ко 100 хил. лв. Отделно ще трябва да се предвидят и средства за храна, заплати, охрана и прочее разходи. Към момента от силовото министерство не могат да отговорят на въпросите с какъв капацитет ще бъде въпросният лагер, както и защо за целта ще бъдат из­ползвани помещения на Гра­нична полиция.

Атакистът наблегна и върху друг проблем, който се оформя. Това е липсата на достатъчно преводачи от арабски. Към момента в Русе има двама души, които го­ворят езика, но не познават голяма част от диалектите и при масов арест не могат да насмогнат с превода и ус­тановяването на самолично­стите на задържаните.

„Тук е мястото да се уточни и къде е ДАНС, която трябва да бъде на място и да работи в тясно сътруд­ничество с прокуратурата за установяване на само­личността на тези лица и с какви цели са се насочили към България и ЕС”, отбеляза народният представител. Той наблегна и върху уве­личаването на циганската престъпност, ако се разкрие „бежанският” център, тъй като част от служителите на МВР ще се дислоцират за охрана на лагера и не е ясно дали местата им ще бъдат запълнени от други кадри на ведомството.