|

В НОВИЯ ПРАВИЛНИК НА ПАРЛАМЕНТА: ЦЕЦКА ЦАЧЕВА ИЗЗЕ ФУНКЦИИТЕ НА СЪДА

 

Председателката на НС Цецка Цачева иззе функции­те на независимата съдеб­на власт и вече ще раздава правосъдие в пленарната зала. Това стана преди сед­мица с приемането на новия правилник за работа на пар­ламента. Документът пред­вижда председателят на НС да може да отстрани за по­вече от едно заседание, но не повече от три, депутат, който оскърбява колеги или членовете на Министерския съвет, президента или вице­президента на републиката или други органи на държавна власт.

Текстът възмути опози­цията и вероятно ще бъде оспорен в Конституционния съд, тъй като според АТАКА и БСП нарушава конститу­ционното право на депута­тите да не носят отговор­ност за думите си. Спорни са и определенията за обида, които председателят може да тълкува.

От опозицията имаха се­риозни критики към включва­нето в този текст на члено­вете на МС и други органи на държавна власт. Според Ни­колай Александров от АТАКА, това означава, че Бойко Бори­сов ще може да продължи да обижда депутатите и да ги нарича „хрантутници“ безна­казано, но ако те използват същите думи, могат да бъдат изгонени.

Илиян Тодоров от АТАКА репликира Цачева с думите, че председателката трябва да създаде огромен списък с всичките обиди в българския език, които са около 24 хиля­ди.

Ако Ви попитам сега, госпо­жо председател, какво напри­мер означава диалектната родопска дума „харле” и някой народен представител я из­ползва спрямо друг, Вие зна­ете ли какво означава тази дума, попита той. Цачева по­иска „помощ от публиката” в залата, но не я получи. Наложи се Тодоров да й обясни, че ду­мата „означава сопол, което е обидно, но вие не знаете”.

Националистът продължи спора си с Цачева – „ако съв­сем случайно кажа на минис­търа на транспорта госпо­дин Московски, че ми прилича на „мангал”, вие веднага ще ме накажете и ще кажете, че това е обида! Но това не е обида, госпожо председател. „Мангал” означава метален или керамичен съд, използван за пренасяне и разгаряне в него на дървени въглища или друго твърдо гориво с раз­лични цели”, поясни депута­тът, но мнозинството не прие аргументите му.