|

ГЕРБ ИСКАТ ДА СПРАТ И АЛФА ТВ

 

 ГЕРБ иска да спре и телеви­зията на АТАКА „АЛФА”. Това стана ясно от съобщение, изпратено от пресцентъра на националистите до прези­дента, омбудсмана, премиера, шефа на СЕМ, председателя на СБЖ, Асоциацията на евро­пейските журналисти и пред­седателите на парламентар­но представените партии.

В него пише: „Народният представител от ГЕРБ Краси­мир Велчев, който е замест­ник-председател на ПГ на ГЕРБ, заяви, че се работи върху нов медиен закон с единствена цел – спирането на телевизия „АЛФА”. Пред журналисти в НС г-н Велчев заяви: „Недопус­тимо е партии или депутати да имат медия.“ АЛФА ТВ е единствената медия с ясна и прозрачна собственост и фи­нансиране. Зад нея не стоят неясни капитали, скрити зад офшорни фирми. Телевизия­та има лиценз от СЕМ и отго­варя на всички изисквания на Закона за радиото и телевизи­ята, Закона за политическите партии, Закона за авторското право и сродните му права, За­кона за електронните съобще­ния и Конституцията на Ре­публика България. Заявените намерения за спиране на АЛФА ТВ от управляващата коали­ция ГЕРБ и Реформаторския блок, Патриотичния фронт и АБВ са безпрецедентна репре­сия върху медията и налагане на груба цензура. Спирането на телевизия АЛФА от упра­вляващите партии е потъпк­ване на свободата на словото и връщане на България във времена, когато репресиите срещу журналисти бяха все­кидневие, а свобода на слово­то не съществуваше.”

В писмото пише още, че целта е ясна – посланията на АТАКА да не достигнат до нейните стотици хиляди избиратели. „Целта е да се скрие дейността на АТАКА, да се затвори устата на Си­деров и да няма телевизия, която да показва истината за управлението на страна­та. Защото телевизия АЛФА е единствената, върху която управляващите не могат да оказват натиск, за да задово­ляват тясно партийните си интереси”. От партията са категорични, че ако допуснем партията за европейско раз­витие ГЕРБ да спре телевизия АЛФА, това би означавало, че демокрация в България няма и се поставя началото на аро­гантно диктаторско управле­ние и тежки репресии.

„Ако допуснете ГЕРБ, Ре­форматорският блок, Па­триотичният фронт и АБВ да управляват чрез репресии и диктатура, всички вие ще станете съучастници в по­губването на нацията ни”, заключват от партията на Сидеров.