|

ПОКАЗНАТА АКЦИЯ НА ДАНС ПРАХ В ОЧИТЕ НА НАРОДА

След години летаргия силовите институции се опитаха да си защитят назначенията, въпреки че АТАКА отдавна алармира за ислямизацията

Петър ДУЧЕВ

ДАНС, МВР и проку­ратурата за пореден път хвърлиха прах в очите на обществото във вторник. В Пазарджик проведо­ха „ювелирна” спецакция в „бор­бата” им против проповядване на радикален ислям и призиви за война в Пазарджик. На мушка­та им беше често „развявания” пред телевизионните камери и осъден на първа инстанция за проповядване на радикален ис­лям Ахмед Муса Ахмед.

По този начин властимащи­те изместиха фокуса от ва­жните теми в държавата като скандалната актуализация на държавния бюджет за тази го­дина и предстоящото дисло­циране на огромна част амери­канска тежка военна техника и пехотни войски. „Акцията” на силовите структури дойде в момент на раздори, разтърс­ващи управляващата чет­ворна коалиция и скандалните назначения на свои хора във властта, които кабинетът на Борисов предприе. Показното нахлуване може да се разглеж­да и като ход на шефа на ДАНС Владимир Писанчев да запази поста си в агенцията.

Затова и „спецоперацията” напоително бе отразена в те­левизионния ефир и от страни­ците на казионния печат.

Така изглежда българският град Пазарджик на 25 ноември 2014 г.

 

Едва ли циганите от Пазар­джик са най-големите престъп­ници и проблем на България. И този път задържаните бяха освободени след денонищие, само Ахмед Муса остана в арес­та, без особени шансове обви­ненията срещу него да издър­жат в съда.

Отделен въпрос е защо тежковъоръжени спецполицаи бяха използвани в акция, която можеще да се осъществи и от обикновен квартален отговор­ник.

Впоследствие започнаха небивалиците в обясненията – нямало „спящи ислямистки клетки”, но пък джихадисти от Сирия се отбивали на гости при пазарджишките цигани.

Сякаш изведнъж МВР и ДАНС получиха прозрение за ислям­ската заплаха в България. За тези процеси АТАКА преду­преждава още от създаването си през 2005 година. На 29.10.2012 г. партията организира про­тест точно в Пазарджик, по време на смешния процес сре­щу имамите. Без отговор ос­танаха десетките въпроси за действията на властта срещу ислямизацията, които АТАКА зададе в парламента.

Според МВР при извърше­ните обиски в пазарджишкия цигански кв. „Изток” са наме­рени и иззети оръжие, флаш­ки, книги, проповядващи сала­физъм, рекламни материали, снимки и знамена, свързани с практиката на терористична­та групировка „Ислямска дър­жава”. От дома на ефективно осъдения на първа инстанция Ахмед Муса Ахмед като улики са събрани компютри, книги и пропагандни материали, насо­чени срещу демократичните принципи на държавно управле­ние. Претърсени са десетки жилища, обществени сгради и училища. Не стана ясно какви точно са ислямистките пе­чатни материали, след като преди време от вътрешното ведомство публично признаха, че не разполагат с компетент­ни арабисти.

Според МВР-източници в ма­халата имало около тридесет „спящи клетки” на „Ислямска държава”. Именно тези адреси са атакувани и претърсвани в акцията. Защо обаче не са били арестувани своевременно си­рийските джихадисти, за кои­то се е знаело, че посещават махалата.

Ако ДАНС и МВР си бяха на­правили труда да прочетат в. „Атака”, щяха да са наясно, че последователите на „проро­ка“ Мохамед в гетото са над 15 000, т.е. половината от на­селението му. На делото в Па­зарджик свидетели твърдят, че по време на сватбено праз­ненство Ахмед Муса Ахмед е проповядвал да се режат глави на неверниците, т. е. на хрис­тияните. „Поклон пред тези, които режат глави!“, заявил са­удитският възпитаник.

Пазарджик е повече в Азия, отколкото в Европа.

Накъдето и да се обърнеш в града се срещат по-често забрадени или забулени жени и мургави мъже с огромни бради без мустаци, отколкото ев­ропейци. Това не е гледка само в района около циганския кв. „Изток”. Това се наблюдава и в самия център на града. В прос­транството между сградите на общината, съда, районната прокуратура и областната дирекция на МВР гледката е стряскаща. Българска реч не се чува. На десетина души може да бъде забелязан един българин. Всички останали са гледащи лошо брадати цигани, забраде­ни циганки или такива с бурки. Българите се притесняват да се разхождат спокойно и от страх не желаят да разговарят открито с журналисти, а тези, които се осмеляват, отказват да кажат имената си или да бъ­дат снимани. Майки с бебешки колички притичват, а люлките в съседния парк са пусти.

АТАКА отдавна призовава държавните органи да напра­вят необходимото, за да про­менят тази действителност. Властите обаче продължават да бездействат – защото всички управляващи досега ня­мат политическата воля да се противопоставят на ислями­зацията. Защото слугинажът им към Турция е по-важен от националните интереси.

Припомняме, че партия АТА­КА вече 9 години алармира по­стоянно за сформиращите се „спящи клетки” на ислямистки терористични организации в България. Националистите вадят на светло достатъчно уличаващи факти за пропо­вядване на радикален ислям и сезират прокуратурата, МВР и ДАНС, но те не предприемат действия. Във в. „Атака“ и ТВ АЛФА са публикувани и излъч­вани скандални материали за сформиране на джихадистки клетки у нас, но отговорните институции отказват да ги вземат под внимание.

 

 

 

 

Делото срещу 13-те имами влиза в съда в началото на 2015 г.

В началото на 2015 г. ще бъде даден ход на делото срещу 13-те имами, осъдени за радикален ис­лям, съобщиха от Пловдивския апелативен съд. Те обжалваха осъдителните си присъди от Пазарджишкия окръжен съд и по този начин въззивната инстан­ция ще трябва да вземе стано­вище.

През март тази година всички 13 мюсюлмански духовници бяха признати за виновни в това, че са проповядвали антидемократич­на идеология. Според съда всички са участвали в нерегистрира­ната организация „Ал Уакаф ал Ислями”, чиято цел е разпрос­транението на салафисткото течение в исляма, което отрича всяко друго законодателство, освен шариатското, противо­поставя се на демократични­те принципи на управление на обществото, разделението на властите и основните човешки права.

На практика съдът уважи из­цяло искането на прокуратура­та и определи една ефективна присъда, две условни и наложи десет глоби. Ефективната при­съда предвижда една година ли­шаване от свобода при първо­начален строг режим за Ахмед Муса Ахмед.

По време на всички заседания в Пазарджишкия окръжен съд не­изменно присъстваше тогаваш­ният говорител на Главно мюф­тийство и депутат в 42-то и 43-то Народно събрание Хюсеин Хафъзов. Той излагаше пред жур­налисти гореща защита на дей­ността на 13-те имами и се поди­граваше с българския съд, който според него трябвало да каже „къде точно се намира Аллах”. Хафъзов е известен и с това, че се радва на благоразположение­то на премиера Бойко Борисов.

 

ТАШЕВА: ШЕФЪТ НА ДАНС ЛОБИРА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИСЛЯМСКИ ЦЕНТЪР В БЪЛГАРИЯ

Красимир Каракачанов прегърна идеята

В пленарната зала под етикета „закрито заседание” се разиграва фарс, чиято цел е да се изведат основания за изграждането на ис­лямски център. Това е стара мечта на Бори­сов да направи ислямски център с ислямска болница в кв. „Малинова долина”. Това заяви в четвъртък пред журналисти в кулоарите на Народното събрание депутатката от АТАКА Магдалена Ташева.

Идеята била „подхвърлена” от шефа на ДАНС Владимир Писанчев и подкрепена от представителя на Патриотичния фронт Красимир Каракачанов. Тезата му била, че осъ­деният за проповядване на радикален ислям и отново задържан във вторник за същото и призиви към война Ахмед Муса Ахмед бил „продукт на обучението по ислям в чужбина”. Каракачанов бил на мнение, че ако сме имали такъв ислямски център, Ахмед Муса „щял да усвоява по-кротък, по-приемлив ислям за на­шата цивилизация”. Ташева допълни, че според „патриота” Каракачанов „99% от българските мюсюлмани не изповядвали радикален ислям, но този 1%, който се обучавал в частни заве­дения в чужбина застрашавал националната сигурност”.

Атакистката припомни, че в момента 1% от населението на Арабския полуостров участва в „Джабхад ал-Нусра” и „Ислямска държава” и целият свят вижда какво правят. „Ислямските университети в Мека, Медина, Ал-Азхар и Кайро не са частни институции. Ка­ракачанов трябва да се просвети малко”, пре­поръча Ташева.

Изслушването на Писанчев е било с ясната идея той да аргументира „спешната” необ­ходимост от изграждане на ислямски център в България. Като доводи той из­ползвал намерените в иззетите компютри при акцията във втор­ник видеоматериали на обезглавява­ния и други зверства, които са били свободно свалени от интернет и социалните мрежи. „Ако намерените видеозаписи и материали в компютрите на Ахмед Муса Ахмед със самото си присъствие там са доказателство, то тогава МВР или ДАНС трябва да дойдат да арестуват мен и всички, които се занимават с изследване на практиката и идеологията на исляма. Такива материали трябва да има и самият Писанчев в компютъра си”, категорична бе народната представителка.

Националистката заяви, че Наказателният кодекс е напълно безпомощен и в него умиш­лено не се допускат текстове за преследване на радикален ислям, за да бъде декриминализи­ран. Патриотите са искали да разберат още колко години ще бъде разхождан Ахмед Муса пред камерите, институциите да симулират дейност.

„В пленарната зала стоят поне двама ад­вокати на Ахмед Муса Ахмед и останалите 12 имами. Единият от тях е Хюсеин Хафъзов (бел. ред. депутат от ДСП). Те ще използват тази ПР акция, която разиграха, за изграждане на огромен ислямски център, който не премахва опасността от внос на чужди преподаватели, заключи Ташева.

 

 

Определено се страхуваме. Не сме спокойни. При всички случаи не е нормално това, което се случва

 

 

 

 

Малко или много се притеснявам. Както е тръгнало, ще завладеят цяла Европа, не само Пазарджик и България

 

 

 

 

Притеснена съм. Според мен не е пра­вилно в България да има такива неща. Надявам се акцията да даде резултат

 

 

 

 

Много сме притеснени. В Пазарджик не трябва да има изобщо ислям, особено радикален