|

Спират пенсиите на инвалидите, обричат хиляди на глад и мизерия

 

Предлагат занапред инвалидна пенсия да се дава само, ако за поне 1/3 от нужния стаж са внасяни осигуровки

Драстично орязване на инвалидните пенсии предлага Консултативният съвет за оптимиза­ция на осигурителната система. Ако се възприеме правилото пенсия само срещу минимален трудов стаж, хората с психични заболявания автоматично ще загубят и малкото, което получават сега.

Емил, който е шизофреник, пита кой работода­тел би го взел на работа, само и само за да му оси­гури нужния трудов стаж, за да получава пенсия. „Понякога се чуват гласове, понякога не можеш да контролираш емоциите си, понякога не можеш да станеш сутрин за работа, особено ако си депреси­ран или нещо такова, а това никой работодател няма да го търпи”, разсъждава той.

Експертите предлагат занапред пенсията да се дава само ако за поне 1/3 от нужния стаж са вна­сяни осигуровки, съобщи бТВ. „Реален осигурителен принос означава да си правил осигурителни вноски за определен период от време”, уточнява Григор Димитров, главен директор „Осигурителни отно­шения” към Българската стопанска камара.

Според експертите така разходите за инвалид­ни пенсии ще намалеят драстично. „Прекалено го­лям е броят на осигурените лица, които получават инвалидни пенсии. Те са около 500 000 души, средно годишно е около 1,26 млрд. лв. за 2013 г., което е мно­го голям разход“, смята Димитров.

Ако промяната се случи, през 2015 г. ще се спес­тят от нови пенсии „колосалните” 7 млн. лв. Доку­ментът с всички предложения ще бъде връчен на новото правителство. Бъде ли одобрен от Минис­терския съвет, означава, че хунтата на премиера Борисов обрича на глад, мизерия и смърт хиляди български граждани.