|

600 бона ще ни струва рахатлъкът на Бойко в „Бояна“

Топлото на премиера Борисов и манджата на министрите му ще ни струва на нас, данъкоплатците, по 300 000 лв. на година за природен газ

600 000 лв. е готов да пла­ти Министерският съвет за доставката на природен газ за резиденция „Бояна”. Това става ясно от обществена поръчка за избор на доставчик на синьо гориво за комплекса.

Сумата трябва да покрие нуждите за 2015 и 2016 г., става ясно от обявлението за поръч­ката. Според изчисленията на резиденция „Бояна” сумата ще бъде разпределена поравно в двете години и включва и данък добавена стойност.

Сметките на Министерския съвет са резиденцията да полз­ва по 325 хил. кубични метра природен газ на година, инфор­мира в. „24 часа”. Горивото ще се ползва както за отопление, така и за нуждите на ресторантите в резиденция „Бояна”. В нея ос­вен храна за гостите се пригот­вя и такава, която се доставя в Министерския съвет.

Въпреки че е обявена поръчка, договорът ще бъде сключен с компанията „Софиягаз”, ста­ва ясно от документацията. Причината е, че това е един­ственото дружество, което има лиценз за газоснабдяване на територията на Столична община.