|

Волен Сидеров: 2015 Г. ЩЕ ИЗПРАВИ БЪЛГАРИЯ ПРЕД ИСТОРИЧЕСКИ ИЗБОР

Новогодишно обръщение на лидера на АТАКА

ИЗПРАТИХМЕ ГОДИНА НА ПОЛИТИЧЕСКА ИЗМАМА И ПОДЛОСТ

 

Братя и сестри,

Годината, която изпращаме, бе година на политическата из­мама и подлост. Излъгаха ви, че трябва да има предсрочни из­бори, защото най-отявлените българофоби, най-отявлените слуги на чужди интереси не бя­ха във властта. През 2013 г. на власт дойде правителство, кое­то макар и колониално, като другите, явно не беше доста­тъчно слугинско. Предишният премиер покорно се съгласи да спре важния за България проект „Южен поток“, и въпреки това господарите го смениха. Те иска­ха най-послушните, най-безпри­нципните и най-продажните да управляват тяхната колония, наречена все още България. И го постигнаха с измами, с купуване на гласове, с медийни лъжи.

На 5 октомври на власт дой­де възможно най-безпринципна­та коалиция, в която алчните за власт и облаги партии се бореха като кучета за кокала, какви по­зиции да заемат.

На власт дойдоха тези, кои­то казват, че са за европейско развитие, но ни докараха до аф­рикански стандарт на живот. На власт дойдоха тези, които убиха българската икономика и наричат това убийство – ре­форми. На власт дойдоха рене­гати на лявата идея, които на думи си играят с българската азбука, но на дело работят за нейното затриване. На власт дойдоха политически кукувици, които искат да снасят яйца в чуждо гнездо, патриотари, кои­то обаче с действията си

отслабват България и засилват Турция.

На власт дойдоха всички тези, които вилняха като бесни кучета и хвърляха камъни по нашите гла­ви, когато защитавахме партий­ната си крепост. На власт днес са най-верните слуги на колониза­торите на България!

Очаквате ли те да подо­брят живота ви? Ако го очаква­те, значи сте наивници, значи не мислите с ума си. Аз не вярвам, че българите са загубили ума си. Знам, че ние сме лъгани и мачкани, знам, че днес сме поробени, но не сме загубили ума и дума. Думата, словото, е оръжието, с което 10 години ви показвам пътя, защото ние живеем в измамно време. Вре­ме, в което всичко се представя като дяволско огледало – добри­ят – лош, лошият – добър. Десет години в дяволското огледало аз съм лош, а всички, които ви ограбват, са добри. Вече две десе­тилетия черното е бяло, бялото – черно. Да, това може да обърка някои от вас за известно време, но не и всички за­винаги.

Братя и сес­три,

Годината, която изпраща­ме, беше лоша за България и за нас, българите. Но аз съм прям човек и ще ви ка­жа, че следващата година няма да е по-лесна. Очаква ни година, в която ще видим непрогнозирани събития. Ще видим огромна про­мяна в Европа.

Европа няма да е същата през 2015 г. Ще видим как

Евросъюзът започва да се разпада

Ще видим обществени вълни в Европа, насочени срещу сегашна­та, антинародна политика на ев­ропейските лидери. Ще видим как САЩ организират военни прово­кации срещу Русия и въвличат све­та в Трета световна война. Ще видим разделения между Атлан­тическия и Евразийския свят и ще трябва да вземем решение. Ще бъдем изправени пред избор – на коя страна да застанем. Това ще бъде исторически избор и ние, бъл­гарите, нямаме право на грешка.

Затова ви казвам, че през 2015 година ще ни трябват много вяра и сила, за да удържим на външния натиск, на вътрешното преда­телство и на обикновената глу­пост, която ходи по хората. АТАКА ще има историческа роля през следващата година, това ще бъде година на бурни събития, на изпитания и на въздигане на бъл­гарския дух. Затова, аз ще преско­ча сладките и медийни приказки, които се говорят обикновено по Нова година. Ще ви призова да се стягате, защото сме във война. Атлантическата армия на зло­то воюва срещу евразийската ар­мия на доброто. Ние, българите, не сме атлантици, ние сме създате­ли на евразийското пространство и ще го браним, за­щото това е родината. Ние сме на страната на доброто и в то­ва не трябва да се съмнявате ни­то за миг.

Братя и сестри,

Желая ви вяра, сила и здраве през Новата 2015 година. С нами Бог! Атаката продължава!