|

КАБИНЕТЪТ УБИВА БЪЛГАРСКОТО ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО

ОРАНЖЕРИЙНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕД ФАЛИТ ЗАРАДИ ОРЯЗАНИ СУБСИДИИ

Александър Атанасов,
политолог

От тази година българските оранжерийни производители ще получават три пъти по-малко субсидия – 250 евро на декар, вместо 750 евро

Още в навечерието на новата година управляващите с веролом­ство се нахвърлиха срещу родното ни производство. Става дума за на­пълно очаквани действия от страна на това управление, което в угода на наднационалната олигархия гот­ви поредния си смъртоносен удар, насочен към оранжерийните ни про­изводители на плодове и зе­ленчуци. През тази година те ще получат субсидиране от оператив­ните програми на Евросъюза в раз­мер три пъти по-малък от предход­ната. До този момент стопаните са получавали по 750 евро на декар, а от тази година сумата ще е едва 250. Поредният престъпен акт над българското земеделие ще доведе до покачване цените на оранжерий­ните зеленчуци, рязко свиване на пазара на българската продукция и до масови фалити на производите­лите. В тази оценка са категорични представителите на бранша, кои­то възнамеряват до края на тази седмица да предприемат ефектив­ни протестни действия в защита на своя народополезен поминък.

7-те хиляди оранжерийни зелен­чукопроизводители в България не само, че ще получат по-малко, но се оказва, че имат неизплатени субси­дии за предходни периоди. В интерес на своите чужди господари Четвор­ната коалиция предприема крути действия за пълното освобожда­ване на пазара за вносни стоки. Така гробокопачите на България нанасят двоен удар – веднъж върху родното производство, което не трябва да съществува в една колония и втори път върху прехраната на население­то. Посегателството върху храна­та на един народ безспорно се явява неделим елемент от неговото по­робване.

В действи­телност този гра­беж над българския земеделец е естествено про­дължение на предходния кабинет на ГЕРБ. Още тогава субсидиите за производителите се свиват близо 5 пъти, като се приема принципът те да се изплащат не на килограм про­изведена продукция, а на декар.

Производството на български зеленчуци в оранжерийни условия е буквално подложено на геноцид от страна на олигархичната Борисова шайка, която обслужва единствено чуждите търговски вериги в грабе­жа им на българския народ.

Немалък проблем са огромните количества на контрабандни пло­дове и зеленчуци, които от дълги години влизат в страната. Тонове гръцки домати, които се продават на цени от около 1.50 лв., всъщност се внасят на 10 евроцента или 20 стотинки.

Контрабанда, нелоялна конку­ренция, желязно правителствено лоби, работещо в полза на чуждите монополни вериги, и преднамерени убийствени финансови рестрикции са условията, в които българският зеленчукопроизводител е принуден да оцелява.

На практика продукцията на оранжерийните производители, която неминуемо ще поскъпне за­ради орязаните субсидии, ще стане нерентабилна. Оранжерийните про­изводители са категорични, че ако правителството не се откаже от това си пъклено намерение, те ще са принудени да продадат на безце­ница своите оранжерии, респектив­но и земята под тях.

За момента те заплашват с про­тести на жълтите павета, както и за блокади на българо-гръцката и българо-турската граница. Твърдо са решени да бранят своите права, ако правителството не отстъпи и поне не запази стойността на мина­логодишните средства.