|

РАЗХОДИТЕ НИ СЕ УВЕЛИЧАВАТ С 5% ПОВЕЧЕ ОТ ДОХОДИТЕ

 

Ръстът в доходите на домакин­ствата у нас е 25%, а този на раз­ходите е 30% през последните 5 години. Това сочат данните от На­ционалния статистически инсти­тут, пише 24 часа. Доходите са се увеличили с 242,55 лв., а харчовете – с 255,20 лв. Така изводът е, че раз­ходите на българите нарастват с 5% по-бързо, отколкото приходите им. Основните харчове остават за храна, но техният дял от семейните пари намалява.

Има значително нарастване на разходите на българина за данъци. Сега за това отиват вече 4,6% от парите на домакинствата, докато преди 5 години делът е бил само 2,9 на сто. С други думи за данъци вече даваме двойно повече, отколкото през 2009 г. Нарастване има и на дела от разходите за облекло и обувки, както и за транспорт и съобщения. За първата група увеличението е с 1,1%, а за втората – с 1,3 на сто.

Заплатите в Румъния растат двойно по-бързо, отколкото у нас. Това обаче не е най-голямото увели­чение в ЕС. Заплатите на латвийци­те и естонците са се повишили съ­ответно с 6,2 и 6,3% за една година. Възнагражденията в България през 2012 г. са били най-ниските в ЕС със средно 3,40 евро на час, показват да­нните на европейската статисти­ческа служба.