|

АТАКА-ВАРНА ИНИЦИИРА ПАТРИОТИЧЕН СГОВОР ЗА МИР

 

Ръководството на полити­ческа партия АТАКА в мор­ската столица заедно с други леви и патриотични органи­зации постави началото на серия протестни действия в защита на световния мир и живота на бесарабските бъл­гари.

Варненските националисти не се поколебаха да се събе­рат пред сградата на област­ната управа, за да изразят своето най-искрено граждан­ско възмущение от намере­нията на правителството да въвлече страната ни в братоу­бийствен въоръжен конфликт с Русия. Протестната проява бе подкрепена от други па­триотични формации, които изразяват все по-остро несъг­ласие с пронатовската поли­тика, водена от ръководство­то на собствената им партия.

АТАКА е единствената на­ционално отговорна полити­ческа сила, която е сериозно обезпокоена за сънародници­те ни на територията на Ук­райна, наброяващи близо 200 хиляди души. Ето защо в началото на протеста съпри­частните варненци към анти­военната кауза с едноминутно мълчание и запалени свещи изразиха своята почит в па­мет на загиналите православ­ни българи и руснаци в раз­мирните украински области.

Протестиращите носеха антинатовски плакати и обе­щаха да продължат своята законна и справедлива граж­данска съпротива срещу опи­тите на кабинета „Борисов 2” да ни вкара в открит военен конфликт с Русия. Според варненския общински съвет­ник от ПП АТАКА Станислав Темелков в настоящия момент са налице сериозни условия за широко гражданско обе­динение около принципите на националистите не просто на политическа, а на ценностна основа.