|

АТАКА ИСКА ШИРОК ПОЛИТИЧЕСКИ ФРОНТ ЗА ИЗЛИЗАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ОТ НАТО

Сидеров призова Министерския съвет да насрочи референдум за членството ни в алианса

Трябва да спре евроатлантическата догма и България да си изгради стратегия за развитие каквото има една мо- дерна държава, заяви Сидеров на пресконференция в понеделник

Да се създаде широк поли­тически фронт около идеята България да излезе незабавно от НАТО, както и страната ни да обяви неутралитет при евен­туални военни действия срещу Русия. За това призова лидерът на АТАКА Волен Сидеров на нарочна пресконференция в партийната централа в поне­делник. Той допълни, че час по-скоро трябва да се премах­нат американските военни бази от територията на републиката и да не се допуска създаването на натовска такава. „Трябва да се проведе референдум. Затова се обръщам към президента и Министерския съвет. Те могат да го инициират. МС да се съ­бере утре (вторник бел. ред.) и да реши, че ще се проведе референдум с въпрос: „Искат ли българите да участват във военно-политически агресивен блок, какъвто е НАТО?“, при­зова националистът и добави, че

две трети от българското население не искат участието ни в НАТО

не искат въвличането ни във война, което нашето ръковод­ство прави под американски натиск и враждебни действия и санкции срещу Русия.

„Днешното управление на България, в лицето на пре­зидента Плевнелиев, минис­тър-председателя Борисов, управляващата коалиция Кос­тов-Кунева-Касим Дал-Симе­онов-Каракачанов-Първанов е изключително опасна, защото се съгласяват безусловно дър­жавата ни да стане част от бой­ното поле”, заяви националист №1. Той добави, че в момента властимащите са подготвили поправка в закона за отбраната, с която да може български воен­ни да служат под чуждо команд­ване, което сега е невъзможно. „Цялото бързане е предизвика­но от предстоящото настанява­не на натовски командващи и на натовски войски и натовска во­енна техника у нас”, категори­чен бе Сидеров. Националис­тът отново призова българските граждани да не се заблуждават от лъжите на Борисов и на во­енния министър, че няма да има военна техника у нас.

„Ще има военна техника и база на НАТО, това вече е решено”,

потвърди председателят на АТАКА.

„За последен път отправям предупреждение към упра­вляващите. Започне ли война, първи ще го отнесат. Геопо­литиката изисква характер, аналитичен ум, непрекъснато съобразяване и адаптиране към новите световни условия. Българското държавно ръко­водство не го прави”, обърна се към четворната коалиция Сидеров.

Идеологът на АТАКА при­помни, че България е лишена от всички проекти, които мо­жеха да я развият, да я прибли­жат до средното европейско ниво. „Страната ни е изклю­чена от развитието на Европа. България е изцяло площадка на американските агресивни, геополитически игри срещу Русия“, отчете политикът.

„Трябва да престане евроат­лантическата догма и България да си изгради стратегия за раз­витие такова, каквото трябва да има една модерна държава. Който застане зад тази идея и е съгласен с нея, ние го каним, тъй като АТАКА е ядрото на тази идеология, доказано вече 10 години”, убеден е депутатът.

„Много от хората смятат, че с изборите не се решава, но Гърция ги опроверга и показа, че може да се обърне целият курс на политиката. Има сми­съл и сега е моментът да го покажем”, категоричен бе Си­деров.

На журналистически въпрос относно евентуалните учас­тници в широкия фронт срещу НАТО и възможно ли е БСП да е от тях, Сидеров припомни из­казвания на бившия военен ми­нистър от т. нар. левица Ангел Найденов, който се обявява за повече НАТО. Припомни как евродепутати на „социалисти­те” гласуваха за санкциите и за закриване на „Южен поток“. Вигенин пък казва, че НАТО е предпоставка за икономиче­ски растеж и ще подкрепи во­енните бази на алианса у нас. Сидеров попита къде в тези изказвания се вижда, че БСП е против НАТО. „С тези свои водещи политици, които бяха министри, сега са водещи де­путати, ръководството на БСП не може да има нищо общо с вижданията на членовете си. При тях членуват хиляди чест­ни патриоти и аз ги призовавам най-после да се отърват от тази атлантическа пасмина, която им стои на главата. С тези ат­лантически агенти БСП по ни­какъв начин не се доближава до АТАКА.

БСП наклониха везните България да влезе в НАТО”,

изложи фактите Сидеров. Той припомни, че никой в Европар­ламента от БСП не се е обя­вил против санкциите срещу Русия, а сега били против рес­трикциите. „Дошло е време, в което българското политическо пространство трябва да се оп­редели – „за“ глобализма, т.е. за американската безпардонна аг­ресия в света или „против“ гло­бализма, което означава за по­вече европейски, национален суверенитет. Това в момента е сблъсъкът в света“, заключи Сидеров.