|

АТАКА ОТКАЗА ДА УЧАСТВА В КОНСУЛТАЦИИТЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТА

 

За нас това е пиар акция на Плевнелиев. АТАКА не се занимава с реклама на несъстоятелни политици, заяви Сидеров

Защо военният заем от 27 млрд. лв. не е включен като тема в консултациите при Плевнелиев, попита Волен Сидеров пред президентството

АТАКА отказа да участва в така наречените консултации при прези­дента. В понеделник Волен Сидеров и група народни представители дойдоха до „Дондуков” 2, но не влязоха в сгра­дата да разговарят с държавния глава. Председателят на АТАКА не вижда ло­гика Плевнелиев да се консултира по въпросите, за които е поканил парти­ите. „Президентът предлага теми като реформи, референдум, изборно зако­нодателство. Какви реформи? Рефе­рендум за какво? Предлага още теми­те за международната и регионалната сигурност, отбраната и въоръжените сили, кризите и природните бедствия. Само за венерическите болести не се е сетил”, заяви пред медиите пред президентството Сидеров. По думите му всички тези проблеми приличат по-скоро на някаква игра-лексикон. „Политиката не е игра и този човек трябва да разбере това най-после. АТАКА и Плевнелиев имат противопо­ложни виждания за политиката”, уточ­ни Сидеров.

Според него

Плевнелиев е изключително опасен за България

и припомни как президентът се е срещнал тайно с шефа на ЕВН в Ав­стрия; как в интервю за BBC е заявил, че е от ГЕРБ, което е нарушение на Конституцията, защото държавният глава е надпартиен. Сидеров припом­ни на журналистите, че Плевнелиев прави опасни за страната ни изявле­ния. „Президентът каза, че Русия е агресивна държава и ни заплашва, че едва ли не ще дойде да окупира Бъл­гария. Това е недопустимо изказване за президент. Той разваля отношени­ята ни с най-голямата страна в света, с която имаме полза да си сътрудни­чим, а не да враждуваме. Президен­тът каза, че иска повече НАТО. Ние, от АТАКА, в момента правим инициа­тива за излизане от алианса. Сега ще предложим подписка в парламента за иницииране на референдум”, инфор­мира Сидеров.

Той изрази убеденост, че много българи ще се присъединят към ини­циативата на АТАКА за излизане на България от НАТО.

Сидеров припомни, че АТАКА е внесла в деловодството на НС пред­ложение за поправка в Закона за референдумите. Там има един ан­тиконституционен текст, който казва, че народът не може да бъде питан за международни договори. „Значи бъл­гарският народ може само да бъде ограбван и натоварван със заеми, но не и питан дали иска да бъде в НАТО или в Евросъюза”, допълни Сидеров.

Той отправи критика към прези­дента, че темата номер едно за Бъл­гария в момента – военният заем от 27 млрд. лв., който правителството взема, отсъства от дневния ред на президента и не е включена в консул­тациите с партиите.

„Консултациите за нас са една пиар акция на господин Плевнелиев и не виждаме защо трябва да участваме в нея. Нито сме рекламна агенция, нито се занимаваме с реклама на несъс­тоятелни политици”, заключи Волен Сидеров.