|

Без увеличение на заплатите за съдебната власт

ГОРАНОВ ЗАТЯГА КОЛАНА НА ТЕМИДА

 

Финансовият министър Владислав Горанов се разсърди, че поставяли образа му върху фалшиви банкноти

Пари за увеличение на възнагражденията в съ­дебната власт няма. Това каза Владислав Горанов, министър на финансите, по време на редовното заседание на ВСС и об­съждането на разчет на средствата, необходими за привеждане на възнаграж­денията на длъжностите в органите на съдебната власт в съответствие с из­искванията на чл. 218 от Закона за съдебната власт.

Министър Горанов по­ясни, че ако се чете само конкретната разпоредба на закона, е редно да се иска такова увеличение, но от икономическа глед­на точка е невъзможно то­ва да се осъществи.

„Това не е нарушение на закона. Ние си взаимодейст­ваме, но няма пари. Това не е счетоводителски отговор, а обяснение и разбиране за ситуацията, в която сте и вие. За съжаление не съм в комфортната ситуация да разпределям излишъци, а в некомфортната ситуация да ме слагат на фалшиви банкноти в парламента”, посочи Горанов, недово­лен, че от БСП иронично го бяха поставили на фал­шиви банкноти от 10 хил. лева.