|

ВЕЖДИ СЪКРАТИ СЛУЖИТЕЛИ НА МУЗЕЯ „ШИПКА”, ШЕФЪТ ИМ ХВЪРЛИ ОСТАВКА

 

Община Стара Загора, където кмет е гербаджията Живко Тодоров, отказа да осигури автобуси за поклонението на връх Шипка по случай Трети март

Националният музеен комплекс „Шипка – Бузлу­джа” остава без дирек­тор. В навечерието на Националния празник 3 март досегашният ръко­водител на музея Данчо Данчев е подал оставка.

Причината е искане от Министерството на кул­турата за съкращаване в щата на парка с 22%. Спо­ред Данчев музеят стопа­нисва 50 декара земя и горски фонд, сред които е и Паметникът на свобо­дата на връх Шипка.

Ако бъдат съкратени още служители, работа­та по поддържането на Националния парк ще бъда изключително за­труднена. За последните три години и половина са уволнени 12 души. По за­повед на министър Вежди Рашидов сега са уволне­ни още шестима.

„Към днешна дата аз си отивам, дал съм каквото трябва на музея, но пове­че не бих могъл в такава ненормална обстановка да работя. Да правиш съ­кращения, и то не 10%, а 22%. Работата ще бъде ощетена, а аз държа на престижа, на работата, на това този обект да бъде национален в истинския смисъл на думата”, комен­тира Данчев.

Междувременно стана ясно, че желаещите да се изкачат на връх Шипка на 3 март ще трябва да го направят на собствен ход. Община Стара Загора ня­ма да осигури автобуси за гражданите, които искат да посрещнат Национал­ния празник на върха. До промяната се стигна след одобрението за шествие, което ще започне от сгра­дата на общината и ще завърши на паметника „Самарско знаме”.