|

ВОЛЕН СИДЕРОВ ПРЕД ТЕЛЕВИЗИЯ RUSSIA TODAY: НЯМА НОРМАЛЕН БЪЛГАРИН, КОЙТО ДА ИСКА ДА ВОЮВАМЕ СРЕЩУ ОСВОБОДИТЕЛКАТА НИ

 

Обама да разлисти историята и да види какво се случи с Наполеон и Хитлер, Русия не е лъжица за неговата уста

 

 - Генералният секретар на НАТО заяви, че силите на съюза ще бъдат увеличени от 13 000 на 30 000 души в отго­вор на предполагаемата аг­ресия на Москва в Украйна. Доколко сериозно е това?

- Аз съм сигурен, че 30 000 души войска на НАТО няма да уплаши Русия. И това е смеш­но. За мен е по-важно, че Ру­сия е обявена за враг и агресор, което не е вярно. За съжаление тази пропаганда се насажда и в България чрез подвластните на САЩ медии у нас. В Бълга­рия предстои да има команден център на НАТО. В страната ни се под­готвя промя­на в Закона за отбраната специално за тази цел. Нашата пар­ламентарна група на партия АТАКА е ка­тегорично против предлагане­то на България за плацдарм, за война срещу Русия. Ние внесохме проекторешение в парламента за недопускане на каквито и да е формирования на НАТО на наша територия. Но тук трябва да кажа, че ние имаме малка парламентарна група, ние сме в опозиция и едва ли това решение ще мине, заради мнозинството. Вече предупредих от трибуната на българския парламент минис­тър-председателя Бойко Бори­сов и военния министър Нен­чев, че играят много опасна игра и въвличат България във война. Няма нормален бъл­гарин, уверявам ви, който да иска България да воюва срещу своята освободителка Русия. Но тази политика се налага от българския политически елит, който отдавна е вербуван за американските интереси.

- А какво смятате за една предполагаема война с Мос­ква, защото се твърди, че Ва­шингтон ще изпраща военна помощ на Киев?

- Да, това се обсъжда в мо­мента в Щатите. Аз тук вече казах няколко пъти, че това е война на САЩ срещу Русия на бойното поле на Ук­райна. Целта на САЩ е енергийното икономиче­ско изоли­ране на Русия, тъй като от го­дини вече, може би десетина години, Русия е силна, добре развиваща се държава и тя раз­валя еднополюсния свят, който Щатите бяха наложили след 1990-та година. Вашингтон успя да спре два много важни полезни за България проекта. Това са ядрената централа „Бе­лене” и газопроводът „Южен поток” . Спирането на „Южен поток” е икономически удар от страна на САЩ срещу поне 8 европейски държави. Всъщ­ност САЩ работи про­тив интереса на европей­ските държа­ви. Крайно време е да се сменят корум­пираните европейски лидери, така както Гърция направи. Това предстои и в България да стане. Ние се борим за това.

- Балтийските държави Полша, Румъния и вашата държава България са при­нудени да сътрудничат на НАТО. Има ли изобщо начин да избегнете това и да се про­тивопоставите?

- Да, има такъв начин. До­говорът с НАТО не задължа­ва никоя държава членка да разполага бази или центрове на НАТО на своя територия. Словакия и Чехия вече отка­заха. Така, че дори да си член на НАТО, не си задължен да изпълняваш вашингтонските заповеди. Нашата партия АТА­КА от създаването си е за из­лизане на страната ни от воен­ния блок НАТО и неутралитет на България.

- Смятате ли, че имате достатъчно сили да протес­тирате срещу НАТО и срещу САЩ?

- Да. Аз смятам, че това е правилният начин. Дали има­ме достатъчно сила? А дали САЩ е толкова силна колко­то изглежда!? Тя и Римската империя изглеждаше много силна, но рухна. Мисля, че днес светът се променя много динамично и срещу ед­нополюсния американски свят се появяват центрове на икономика и влия­ние като Русия, Китай, Индия, Бразилия, развиващи се държа­ви и това е бъдещето на света. Ще кажа нещо парадоксално. Всички говорят, че Студената война е загубена от Русия и нашите държави, които бяхме в Източния блок. Аз казвам, че всъщност САЩ загубиха Сту­дената война, защото те смята­ха, че Русия вече е унищожена и тя ще стане територия за ико­номическо ресурсно захранва­не на Запада. Това не се случи и сега Щатите са изнервени и дори вече започват да си игра­ят с огъня, разпалвайки военни конфликти. Президентът Оба­ма просто трябва да разлисти историята и да види какво се случи с Наполеон и Хитлер и да знае, че Русия не е лъжица за неговата уста.