|

ДАНЪЧНИТЕ ПОГВАТ ФРИЗЬОРКИ И КОЗМЕТИЧКИ ВМЕСТО МОНОПОЛИТЕ

 

Вместо цялостна проверка на естествените монополи в държавата НАП започва цялостна кампания за проверка на фризьори, козметици, маникюристи и други, работещи в сферата на красотата и здравето. Целта е намаляване на риска от неотчитане на обороти и неплащането на данъци и осигурителни вноски.

Освен контролните мерки и наблюдения на работата на фризьорите кампанията предвижда изпращането на ин­формационни материали до рисковите лица, така че те да могат да поправят поведението си, преди НАП да подложи бизнеса им на проверка, съобщиха от агенцията.

Според анализ на сектора на здравето и красотата за периода 2008-2013 г. рискът от неотчитане на приходи от фризьори, козметици маникюристи и други, предоставящи услуги в сферата за красота и здраве, се проявява средно в 82% от случаите.

Данъчните отчитат още, че през 2013 г., заради свързва­нето на касовите апарати с НАП, има спад с около 4% на този показател. Данните на агенцията сочат още, че ще­тата за бюджета от неплащане на преки и косвени данъци от фризьори и козметици на година средно възлиза на 15,2 млн. лв., а от осигурителни вноски – на 10,1 млн. лв.

Кампанията на данъчните предвижда контролни мерки чрез наблюдения, проверки и ревизии да бъдат предпри­ети към 200 обекта на лица от бранша в цялата страна. Освен това част от работещите в сферата, при които се на­блюдава известна степен на отклонение при деклариране на годишните обороти и печалби, ще бъдат предупредени от НАП чрез мейл.