|

НАЦИОНАЛИСТИТЕ ПРЕДЛОЖИХА ЗАБРАНА НА НАТОВСКИТЕ БАЗИ У НАС

 

Парламентарната комисията по отбрана гласува против пред­ложението на АТАКА за недопус­кане разполагането на военни формирования на НАТО на тери­торията на Република България. Единствено народният предста­вител от партията на Сидеров Илиан Тодоров гласува ЗА пред­ложението.

След края на засек­ретеното заседание ген. Михо Михов от АБВ потвърди тезата, че България ще плаща из­дръжката на командния център на НАТО у нас, но не пожела да комен­тира съответната сума и аргумен­тите на комисията за отхвърляне на предложението на национали­стите.

Илиан Тодоров от АТАКА зая­ви, че държавата ни по никакъв начин не е задължена да приема военни формирования на НАТО на своя територия. „Военно фор­мирование” е взвод, рота, бата­рея, батальон, дивизия, ескадри­ла, полк, бригада, база или друга структура от въоръжените сили, която е организационно и иконо­мически обособена.

Трябва да припомним, че през 2014 г. две източноевропейски държави членки на НАТО и ЕС – Словакия и Чехия, отказаха да приемат на своя територия во­енни формирования на алианса, което тяхно действие по никакъв начин не им оказа негативно вли­яние.

Разполагането на подобни военни съоръжения на българ­ска територия, насочени срещу Русия, са предизвикателство към добрите българо-руски от­ношения и представлява пряка заплаха за въвличането на Бъл­гария във война, коментира още Тодоров.

Той подчерта, че АТАКА кате­горично възразява срещу разпо­лагането на подобни военни съо­ръжения, чрез които страната ни ще бъде използвана за плацдарм за военни действия срещу трети страни.

„Евроатлантикът Михаил Миков и ръководството на БСП отдавна са изгубили своите гръб­наци! Лъжат хората, че не искат бази на НАТО в България, а в същото време на закрити заседа­ния в парламентарните комисии гласуват „ЗА” изграждането на команден център на алианса в страната ни. Ако Миков наисти­на смята, че България може да стане цел на военни действия от страна на Москва във връзка с разполагането на команден център на НАТО в София, то за­що депутатът от БСП и бивш министър на от­браната Ангел Найде­нов гласува „въздържал се”? Щом Миков смята, че подобен акт е пряка заплаха за националната ни си­гурност, защо и Атанас Зафиров от БСП също гласува „въздържал се”? Разбираме от Миков, че БСП ще организира протести против създаването на команден цен­тър на НАТО. Извинявам се, г-н Миков, но срещу кого ще протес­тират вашите активисти? Срещу самите Вас? Ако активът на БСП трябва да протестира някъде, то би трябвало да е на „Позитано” 20”, коментира Илиан Тодоров.