|

Националисти помогнаха на болна жена от Варна

 

Партия АТАКА по­могна със скромна су­ма на жена от Варна, която е в тежко здра­вословно състояние. Дарението е част от благородната иници­атива на национали­стите „Православна солидарност”.

В началото на фев­руари Милена Стояно­ва получава инсулт, докато е сама в дома си. Час и половина по-късно тя е намере­на в безпомощно със­тояние от съпруга и сина й. Откарана е по спешност в болница­та, където медиците успяват да спасят жи­вота й. Към момента десните крайници на жената са парализи­рани.

Семейството няма достатъчно средства, за да се погрижи за лечението на Миле­на и затова се обръ­щат към структурата на АТАКА в морската столица. Национали­стите реагират ведна­га и помагат с пари за лечението на Стояно­ва.

Съпругът и синът на Милена изказаха ис­крените си благодар­ности на атакистите за жеста и заявиха, че АТАКА е единствена­та партия, която е ви­наги близо до народа и помага на българи­те, изпаднали в беда.