|

НОТЕВ, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС ОТ АТАКА: Без съд за хората, които се бранят от крадци!

 

НАЦИОНАЛИСТИТЕ НАСТОЯВАТ ЗА ОТМЯНАТА НА НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПРИ САМОЗАЩИТА В СОБСТВЕН ДОМ ИЛИ АВТОМОБИЛ

 С промени в Наказателния кодекс от партия АТА­КА предлагаме да няма превишаване на пределите на неизбежна отбрана. Деянието да не се счита за престъпление, ако причиняването на вреди на напа­дателя е извършено от отбраняващия се в граници­те на имот, който е защитавал, или с други думи да не се наказва, ако е защитил от нападение себе си или трети лица.

Това обясни заместник-председателят на Народ­ното събрание и депутат от АТАКА Явор Нотев в предаването „Акцент“ по ТВ 7 миналия петък.

Той уточни, че националистите искат това да важи и в случай, когато в границите на имота дее­цът е взел предварително мерки срещу евентуално нападение, довели до вредоносен резултат за напа­дателя.

„Когато един гражданин е нападнат в своето жи­лище или в своя автомобил, той не би следвало да носи отговорност за вредите, които ще причини на нападателя, независимо от начина, по който този насилник се е оказал в границите на жилището или вещта”, добави Нотев.

На въпрос какви могат да бъдат предварителни­те мерки срещу евентуално нападение Нотев обяс­ни, че става дума за средства, които би следвало да затруднят, заловят или увредят този, който е нахлул в чуждото жилище или автомобил. „Имаше случай, в който беше поставен капан, който увреди крайника на крадец, нахлул в чужда вила. На пръв по­глед звучи ужасяващо и нехуманно, но в следващия момент се поставя въпросът – а как чужд човек си позволява да влезе е чужд дом, да разбие вратата или да счупи прозореца”, попита Нотев.

Той обясни още, че това трябва да важи и ако чо­векът, който се е самоотбранил, се намира под наем.

Според водещата най-вероятно много хора си за­дават въпроса дали няма да станем като в Щатите, където стрелбите са всекидневие. „Дали тези про­мени няма да превърнат голяма част от гражданите в убийци?”, попита тя Нотев.

„Правото има една изключително ценна и важна мисия. Това е превенцията срещу прояви и като за­честят, трябва да бъдат отразени от законови промени. Когато в малките населени места имаме бум на трагични новини за нападнати семейства, ограбени къщи, пребити хора, които не са искали да кажат къде са последните им левчета до пенсията, то тогава законовата промяна трябва да има тази превантивна цел. Да кажем на крадците, че там, къ­дето влизат, биха могли да бъдат застигнати от възмездие, и то такова, което е обявено предвари­телно от закона”, подчерта депутатът.

Промени, които се отнасят до отмяната на на­казателна отговорност при самозащита, според Но­тев са в полза на българските граждани.