|

ПАТРИОТИ ОТ СОФИЯ И ШАБЛА ИЗЛЯЗОХА НА ПРОТЕСТ СРЕЩУ НАТО

 

София

Структурите на АТА­КА в Добруджа за по­реден път се обявиха срещу НАТО. В Шабла атакисти от Добрич, Ге­нерал Тошево, Стожер и Каварна излязоха на протест против алиан­са и разполагането на американски и натовски военни бази и командни центрове в България.

Шабла

Междувременно в София за пореден път стотици атакисти и ро­долюбци от различни граждански организа­ции се събраха пред президентството, за да кажат НЕ на повече НА­ТО в България и война с Русия. Множеството призова управляващи­те да не ни въвличат в братоубийствени бойни действия. Те бяха ка­тегорични, че народът е твърдо против стра­ната ни да бъде плац­дарм на американска и натовска бойна тех­ника за нападение над трети страни. Протес­тиращите не са съглас­ни българският народ и държава да стават мишена за военни на­падения. Митингът им отново премина в шест­вие по жълтите павета и стигна до Народното събрание.