|

Сидеров след гласуването на дълга: ВРЕМЕ Е ЗА НАРОДЕН СЪЮЗ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНАТА УПРАВЛЯВАЩА КОАЛИЦИЯ

 

ДПС и ПФ най-после се взеха

 Реч на ВОЛЕН СИДЕРОВ на протест на АТАКА срещу военния заем от 27 млрд. лв., 25 февруари 2015 г., пред Народно събрание

Днешният ден ще остане в историята ни като тежък за България.

Стана ясно, че това упра­вление е ГЕРБ, Патриотич­ния фронт, Реформатор­скит блок, АБВ, ББЦ и новият иг­рач ДПС. Гл а су ва н е ­то на заема на практика беше един вот на доверие. И в него се очерта ясно гра­ницата. Ако някой досега се е заблуждавал, че ДПС е опозиция, вече трябва да е наясно, че не е. За ГЕРБ важността на този заем е много голяма. Минути след гласуването за дълга шефът на ВВС генерал Радев каза, че са закъснели с купуване­то на новите изтребители. Те били американски, вто­ра ръка. Следващата стъпка е да вкарат в Министерския съвет и парламента одобре­ние за тяхното купуване, т.е. това, което говоря, че това е военен заем, се оказа ясно потвърдено и от гене­рала.

Този заем е престъпен и той ще падне като отговор­ност върху тези, които днес гласуваха „ЗА” и „Въздър­жал се“. Това са ГЕРБ, ре­форматори, „патриоти”, АБВ, ДПС и ББЦ. Само за една почивка от 10 минути групата на Първанов „по­лучи просветление” и как­то нямаше да одобри заема, изведнъж се оказа, че ще гласува „ЗА”. Валери Си­меонов излезе и каза, че ще е против заема, но гласува „Въздържал се”. Какво се въздържаш? Това означава, че са направили аритмети­ка и е станало ясно, че за­емът ще бъде подкрепен. Гласовете са били разпре­делени заедно с ДПС – кой „ЗА”, кой „Въздържал се”, така че да има привидно голяма подкрепа, защото Борисов и ГЕРБ обичат да казват: „Виждате ли, 156 гласуваха на второ четене, 161 на първо, това е много широка подкрепа”.

Не ни заробвайте с военен заем от 27 000 000 000 000 лв. скандираха протестиращите пред НС

Не знам дали тези, които гласуваха „ЗА” заема, раз­бират какво извършиха, но вероятно са били подкупе­ни с нещо. Тайното става явно, пише в Евангелието. Скоро ние ще разбе­рем каква е била цена­та на това предател­ство, кое­то извършиха депутатите от ГЕРБ, Реформаторския блок, Патриотичния фронт, ББЦ, АБВ и ДПС. Те вече са заедно и народът не може повече да се лъже, че били опоненти. Няма тако­ва нещо. Властта им е слад­ка и оттук нататък

ДПС вече е открит поддръжник,

досега беше прикрит.

Всичко това означава, че нашата съпротива и съпро­тивата на българите трябва да бъде още по-силна.

Стотици граждани се включиха в протеста на АТАКА срещу дълга

Обществото ни трябва да разбере, че оттук нататък трябва да бъде абсолютно непримиримо към коали­цията – депесарско-гер­баджийска-пат риотич­но-реформаторска и АБВ. Това управление наистина става опасно за България, вкарват ни във война, във военни разходи, правят ни фронтова държава и няма ни един държавник, който да е про­тив. Остава само АТА­КА – ядрото на съпроти­влението срещу тази колониална и престъпна политика. Аз видях, че и БСП, които се правят, че са против, на практика тех­ният пленум беше забра­нил протести срещу дълга. Представяте ли си за какво става дума?! Отделни те­хни членове идваха тай­ничко да питат дали може да се присъеди­нят към про­теста. „Добре, но защо не си направите ваш, защо не съберете хора, нали сте голя­ма партия? Те искат хем да бъдат с НАТО, хем със Запа­да, хем с чичо САМ, хем в същото време, ако може, да флиртуват в други посо­ки. Не става така. Дошло е време да се оформи много ясен фронт на всички па­триотично мислещи хора, няма ляво и дясно. Както видяхте, тези, които се на­ричат десни, приеха леви мерки – да взимаш заеми и да разширяваш дефи­цити. Така, че тук ля­во-дясно не ме интересу­ва. Всички патриотично настроени българи, които смятат, че тази политика е пагуб­на, всич­ки, които смятат, че на Бълга­рия беше нанесена голяма щета със спиране­то на газопровода, на АЕЦ „Белене“ и други обекти, трябва да се наредят в този фронт. Тук няма да има етикети. Това ще бъде на­истина Народен съюз, кой­то трябва да обедини освен АТАКА всички мислещи по този начин хора. Добре дошли са. Аз ги каня и няма въобще да бъда чистофай­ник, по отношение на това кой какъв е бил. Наистина идва време, в което трябва да мобилизираме силите си. На следващите парла­ментарни избори трябва да покажем, че сегашната политика не се одобрява от по-голямата част от бъл­гарския народ.

Българите, които не гласуват, този път трябва да се надигнат.

Моментът е решителен и ние пак сме отново пред всички. Ние ще сме тези, които ще показваме пътя. Тази година се навършват 10 години, откакто съз­дадохме партия АТАКА. 10 години битки. Явно е нужно още време, за да се събуждат хората. Явно народът е много потис­нат, но нашата мисия е тази, няма да се откажем от нея, на правилен път сме!

С нами Бог, братя!

Да живее България!