|

СТОТИЦИ АТАКИСТИ СРЕЩУ ВОЕННИЯ ЗАЕМ

 

Живков бил оставил 10 млрд. долара дълг. Охранителят на Живков ще ни остави 27 млрд. лв. дълг, заяви Волен Сидеров

Участниците в митинга заявиха, че са твърдо против вземането на кредит за война срещу Русия

 

Стотици граждани, сим­патизанти и членове на АТАКА се събраха пред Народното събрание в сряда, за да протес­тират срещу увеличаването на външния ни дълг с нови 27 млрд. лв. Българи от София, Видин, Монта­на, Хасково, Троян, Перник, Червен бряг и други градове от страната дойдоха, за да изкажат възмуще­нието си от правителството, което ги натовари с многомилиар­ден заем. Те бяха катего­рични, че парите ще се използват за превъоръжава­не на армията ни със старо американско оръжие и са­молети.

Малко след 9 часа множе­ството разпъ­на транспарант, който гласеше: „АТАКА казва НЕ на военния заем от 27 млрд. лв.”. Протестиращите издигнаха лозунги „Не на война с Русия. Не на заем от 27 млрд. лв. за война с Русия”, „Не искаме заем за война срещу Русия”, „Бойко, Симеонов, Каракачанов, Първанов, Кунева и Корман ни загробват с 27 млрд. лв.”, „Оставка! Не искаме заем от 27 млрд. лв.”, „ГЕРБ, оставка! Бойко на съд” и други.

Викове „Оставка” и звуци на вувузели и свирки огласяха пл. „Народно събрание” и сградата на парламента по време на цялото пленарно заседание, на което ГЕРБ, РБ, ПФ, АБВ, БДЦ и ДПС загробиха поколения български граждани.

След като беше дадена почив­ка, Волен Сидеров и народните представители от АТАКА изля­зоха при хората, за да ги уведо­мят какво правят. Лидерът на националистите увери хората, че партия­та му ще гласу­ва категорич­но „против” тегленето на военния заем. „Фи­нансовият министър не даде нито един аргумент защо теглят тези пари. За какво ще ги харчат? Имало стари дългове. Защо сега става ясно, че има стари дългове? Защо досега не беше ясно?”, попи­та Сидеров пред протестиращи­те. Той беше категоричен, че ако по време на предизборната кампа­ния сегашните управляващи бяха казали, че ще теглят таки­ва заеми, щяха да имат съвсем различни резултати след вота.

„Цяла година в центъ­ра на София беше пълно с разни протестърчета, надрусани момченца и мо­миченца, които хвърляха камъни и ги нари­чаха мирни и инте­лигентни? Къде са сега те? Защо не ги виждаме ранобуд­ните студенти с кафенцата? Нима не им пука, че на тях и на децата, и на внуците им се нахлузва хомот от 27 милиарда?”, въз­мути се Сидеров.

„Да взимаш заем и да потъваш от заем в заем, не е успешна фор­ма на управление. Това означава нови и нови те­жести, означава доходите да не се вдигат още години, означава мизерията да продължава”, категоричен бе нацио­налистът. Лидерът на АТАКА отново заяви, че може да намери руски и китайски инвес­титори, които да налеят десетки милиарди за заводи, атомна централа, газо­провод и инфраструктура, които реално ще стимулират родната икономика, а няма да я фалират със заеми.

Към протеста на АТАКА се присъединиха и отцепници от НФСБ, и други обществени формации

„Как ще връщаме тези пари? С какво производство? В момента България изнася три неща – скрап, дървесина и жито. Дотам дока­раха една индустриална държава, която беше водеща в производ­ството на кари, в химическа про­мишленост, в металургията, в машиностроенето и други сектори. Сега е страна не от Тре­тия, а от Четвър­тия свят след т. нар. пре­ход”, възму­ти се Сидеров. „Преход към мизери­ята, към колониализма, към нови и нови борчо­ве. През 1989-та година ни плашеха, че Тодор Живков бил оставил 10 млрд. долара дълг. Охранителят на Живков ще ни остави 27 млрд. лв. дълг… Сега би трябвало страхът да е много по-го­лям, защото сумата е много по-голяма и ще се използва за военни цели. Тя ще се използва България да бъде вкарана във вой­на”, добави той.

Към протеста на АТАКА се включиха и около 30 души от БСП. Бяха забе­лязани и последни­те трима платени симпатизанти на ББЦ и отцепници от НФСБ.

От трибуната Сидеров апелира към обществото да се пробуди и да се противопос­тави на ограбващата власт и ми­зерния начин на живот, като изле­зе по площадите да протестира.