|

УПРАВЛЯВАЩИТЕ НИ ЗАГРОБВАТ С НОВИ 16 МЛРД. ЛВ. ЗАЕМ

 

Алтернативен патриотизъм в реформаторския грабеж по гербаджийски

Четворната коалиция на ГЕРБ, РБ, ПФ и АБВ загробва бъл­гарския народ с нов дълг от 16 млрд. лв. Това ста­на ясно в сряда, когато опози­ционни членове на парламен­тарната комисия по бюджет и финанси алармираха медиите. Искането тихомълком е внесе­но в деловодството на Народ­ното събрание на 6 февруари и вкарано като точка от дневния ред на две комисии. Депута­тите заявиха, че получаване на копие от проектодоговора с банките кредитори било почти невъзможно.

Колосалната сума, която е пореден милиарден кредит на кабинета „Борисов 2”, се пред­вижда да се изтегли за периода 2016-2017 г. В мотивите към искането било записано, че средствата ще се разходват по три параметъра – за погасява­не стари и актуални дългове и текущи дефицити. Типично по герберо-реформаторски не се предвижда да бъде построен дори един завод или откриване на нови работни места. „Из­падаме в положение на т. нар. дългова спирала. Взимаме нов дълг, за да покрием стар”, за­яви Николай Александров от АТАКА. Той допълни, че бан­ките, от които се искат парите, са същите от които беше взет и заемът от края на 2014 г.

По изчисления на национа­листите

таксите и комисионите ще струват 64 млн. лв.

за да бъде изготвена схема­та, по която ще бъдат получени 16-те млрд. лв. заем. Сумата се предвижда да бъде разсрочена за максимален период от 30 години, а максималният ли­хвен процент, който правител­ството предвижда да изплаща, е до 10 на сто. Иначе казано, 16-те млрд. ще струват на нас, децата и внуците ни, около 48 млрд. лв. Родено днес дете пък ще дължи 87 000 лева, прес­метна Александров.

„Това показва колко сме склонни и дашни по един или друг начин услужливо да си изнасяме капитала навън”, каза Александров. Национа­листът определи периода на връщане като абсурден. До момента държавата не е тегли­ла заем за повече от 15 години.

Договорът към четирите банки, от които ще бъдат взе­ти милиардите, е казионен. В него липсват основни и важни финансови параметри. Няма определен лихвен процент, нито конкретен срок за връ­щане, нито колко ще струва на държавата обръщането на ва­лутата от евро в лева, разясни Николай Александров.

Сумата от 48 млрд. може да бъде надхвърлена многократно

Това ще се случи когато държавните облигации бъдат емитирани на световните па­зари. За ценните книжа се оп­ределя номинална стойност. Да приемем хипотетично, че 1 облигация ще струва 1000 евро. Държавата изплаща ли­хвен процент върху нея сиреч редовия данъкоплатец като всички нас. Ако лихвата е 10 на сто ще рече, че инвести­цията ще се възвърне след 10 години. Тя обаче е продадена за 30 години и притежателят й ще печели от нея в продъл­жение на още 2 десетилетия. Така хем ще плащаме лихви на банките, хем ще се отчита­ме и на притежателите на дър­жавните ценни книжа, смята депутатът.

„Няма как да бъдат изпла­тени кредите при положение, че България няма реална ико­номика”, категоричен е Алек­сандров от АТАКА.

 

 

Две комисии бламираха проекта, Менда го пробута

Комисията по външна политика отхвърли ра­тификацията на заем за 16 млрд. лева, предложен от правителството, предаде БГНЕС.

С 9 гласа „за“, 3 „против“ и 6 въздържали се, предложението на кабинета не бе прието. „За“ поемането на нов дълг от 16 млрд. лева в периода до края на 2017 година гласуваха депутатите от ГЕРБ и Реформаторския блок.

Във водещата бюджетна комисия 9 народни представители подкрепиха новия дълг, 4 бяха „против” и 6 се въздържаха. Въпреки това пред­седателката Менда Стоянова обяви, че законо­проектът е приет от комисията. Предстои обсъж­дането му в пленарната зала. АТАКА е категорично против тегленето на нов заем и ще отстоява по­зицията си по време на дебатите в парламента.

След кредита за КТБ кабинетът разчита на същите банки

При избирането на финансови институции, които да отпуснат милиардите за банката на Цве­тан Василев в края на миналата година, медии оповестиха, че при тегленето на нов заем управля­ващите гарантират той да бъде взет от същите кор­порации. Това се потвърждава само дни по-късно.

Скандално е и, че един от емитантите по дълга се предвижда да бъде банката HSBC, срещу която има съдебни процедури в САЩ Великобритания, Франция, Аржентина, Мексико и други държави. Скоро САЩ осъдиха финансовата институция за 2 млрд. долара, защото се оказа, че през нея са минавали пари и са укривани данъци от търговия с наркотици и оръжие. Също така банката бе гло­бена и с 600 млн. долара, защото бе доказано, че е участвала в спекулативни действия с валутни операции. Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова от ГЕРБ неглижира случващото се, а Радан Кънев не отговори как българските да­нъкоплатци ще изплатят скандално голямата сума.