|

Ямболии събират пари за децата на Донбас

 

Структурата на пар­тия АТАКА в Ямбол стартира инициатива за набиране на средства в подкрепа на децата на Донбас в сряда. Бла­городната кауза ще се проведе в рамките на 30 дни, а събраните па­ри ще бъдат преведени по сметката на Хумани­тарния батальон „Ново­россия”.

Кампанията е под на­слов „Да помогнем на децата от Донбас”, като към АТАКА се присъе­диняват Националното движение русофили, Съюз на военноинва­лидите, Сдружение съ­отечественик и други организации. Към на­ционалистите са се при­съединили „Нова зора” и още пет леви партии.

В обръщение на ини­циативния комитет, наброяващ общо 14 политически форма­ции и съюзи, казаха, че „повече от една година Югоизточна Украйна се намира в ситуация, гра­ничеща с хуманитарна катастрофа… Десет­ки деца бяха убити, а стотици останаха сира­ци. Най-незащитените станаха заложници на ужасяваща, кървава война”.

Организаторите при­зовават всички нерав­нодушни граждани, всички политически и обществени органи­зации да продължат благородната акция в името на спасението на нашите братя славяни.

Представители на инициативния комитет казаха за в. „Атака”, че в офисите на всяка ед­на от 14-те партии и ор­ганизации в Ямбол ще бъде поставена урна, в която желаещите ще могат да пуснат своето дарение. Разкрита е и дарителска сметка, по която гражданите на България имат възмож­ност да превеждат пари директно.