|

170 ДЕПУТАТИ ЗАГРОБИХА БЪЛГАРИТЕ С 27 МЛРД. ЛЕВА

От патриотичния фронт гласуваха само дузина депутати. Така те улесниха ГЕРБ да прокара закона и да вземе 27 млрд. лв. заем. С „Въздържал се“ 11 „патриоти“ подкрепиха заема

Със 159 гласа „За”, 48 „Про­тив” и 11 „Въздържал се” беше ратифициран исканият от уп­равляващите нов военен за­ем в размер на 27 млрд. лв. с лихвите. След много уговорки и невиждан пазарлък за пост­ове, държавни поръчки и да­лавери до последната секун­да, в сряда ГЕРБ, РБ, ПФ, АБВ, БДЦ и ДПС се прегърнаха за тегленето на колосалната су­ма. От ГЕРБ бяха предвидили „милиционерски” сценарий за прокарването на законопроек­та. Целта им беше при нисък с кворум и отсъстващи депу­тати законът да мине с малък брой гласове. Оказа се обаче, че пазарлъците и купуването на депутски гласове от ГЕРБ са били повече от успешни. Затова против загробването на България бяха само от АТА­КА и БСП.

Още от началото на парла­ментарния ден стана ясно, че ДПС искат да набъркат в ка­цата с меда, но не бяха дока­рали преговорите до край. От парламентарната трибуна Лютви Местан поиска по­чивка докато се разберат, но му беше отказана. Мал­ко по-късно из кулоарите се разнесе слух, че парти­ята няма да влезе в пле­нарната зала, за да гласу­ва, и не влязоха, но докато не беше дадена извънред­на почивка. Изнудването и пазарлъците продължиха през целия ден. Накрая Йордан Цонев обяви от трибуната, че ДПС все пак ще подкрепи заема. Не стана ясно срещу какви облаги етническата пар­тия пристана на ГЕРБ и Бойко Борисов.

Валери Симеонов от Паричния фронт каза от парламентарната трибу­на, че формацията им ня­ма да подкрепи заема, но остават в управляващата коалиция. Типично за не­го обаче за пореден път излъга и ПФ гласуваха „Въздържал се”, което на практика в случая е „За” поема­нето на нов дълг. Псев­допатриотите бяха пратили в залата само 11 депутати, за да подпомог­нат по този начин ГЕРБ и да им развържат ръцете за заема.

Преди 27-те млрд. лв. с лихвите да бъдат поста­вени за гласуване на пър­во четене Волен Сидеров отново призова колегите си да проявят здрав разум и да не дадат мандат на правителството да загро­би България. Той предло­жи поименно гласуване, за да се види кой подкрепя и кой е против заема. Пред­ложението бе отхвърлено. Пак по инициатива на АТА­КА беше направена пои­менна проверка. Въпреки това договорките бяха завършили и представи­телите на шестте партии подкрепиха законопроекта за дълга.

Менда Стоянова от ГЕРБ поиска приемането на военния заем и на второ четене, което съответно беше подкрепено от същи­те 6 парламентарни групи.

Припомняме, че седми­ца по-рано от АБВ заяви­ха, че няма да подкрепят искането на финансовото министерство, но минути преди гласуването тази сряда и те обърнаха пала­чинката, като казаха, че са били уверени от финансо­вия министър Горанов да бъде намалена сумата на заема, което няма как да стане. Ден по-късно пък председателят на АБВ Ге­орги Първанов заяви, че щял да подаде оставка от поста си. Абсолютен фарс и некадърен опит да си из­мие ръцете с депутатите си. Все пак и той получава съответното парично от­числение за подкрепата на заверата. Хората от БДЦ на Бареков също се оказа­ха поддръжници на заема.

Вземането на заема стана в разрез със Зако­на за държавния бюджет за 2015 г. Емитирането на външен дълг е за бъ­дещ период и с пожела­телни условия, което е прецедент в световната практика.