|

АТАКА ПРЕДЛАГА ДА ПАДНАТ ВИЗИТЕ ЗА РУСКИ ГРАЖДАНИ

 

Националистите със законови промени за спасяване на летния туристически сезон

  АТАКА внесе в деловод­ството на Народното съ­брание проект за решение за премахване на визовия режим за краткосрочно пребиваване (до 90 дни) в България за гражданите на Руската федерация.

Националистите при­помнят, че поради неба­лансираната външна поли­тика на България спрямо Руската федерация, непре­мерените и нападателни изказвания от страна на държавния глава Росен Плевнелиев и санкциите на ЕС срещу Русия, стра­ната ни е изправена пред много сериозен отлив на руски туристи.

Към март 2015 г. на­правените резервации за почивки на родното ни Черноморие от страна на руски граждани са със 70% по-малко, спрямо изми­налата 2014 г. Както стана известно, Руската феде­рация е забранила на слу­жителите от силовите си структури, които наброяват 5 милиона семейства, да почиват в България. Бяха спрени и субсидираните екскурзии на руски учени­ци и пенсионери. Наблю­дава се и огромен отлив в детските лагери. Спадът на руски туристи за летния сезон 2015 г. представля­ва реална предпоставка за много серизоен удар по българския бизнес, сезон­ните работници и прихо­дите в бюджета от страна на туристическия бранш и свързаните с него отрасли.

От партията на Сидеров припомнят, че по данни на туристическия бранш някои от хотелите на Чер­номорието ще останат из­цяло празни през предсто­ящия летен сезон, заради отлива на руски туристи.

„Подобна криза с недостиг на туристи не е имало от повече от десети­летие, признават големите туроператори. Всички в бранша са единодушни, че ни предстои най-теж­кият летен сезон. Руските туристи ще се пренасочат към Турция, Египет и др. дестинации. Това означава огромни финансови загуби за България”, пишат в мотивите си вносителите от АТАКА.

„Специалистите твър­дят, че няма алтернатива, която да компенсира отсъствието на летовници от Русия. Единственият ва­риант според тях е именно премахване на визовия ре­жим за руските туристи”, посочват в мотивите си народните представители от АТАКА.