|

ЗАРАДИ БРЮКСЕЛ: ГЕРБ, РБ, ПФ, АБВ, БДЦ, ДПС И БСП РАЗРЕШАВАТ ГМО ХРАНИТЕ

 

Сидеров прогнозира, че тихомълком управляващите ще се опитат да прокарат добива на шистов газ у нас

Предлага ни се да решим оттук нататък да одобряваме всичко, което дойде от Брюк­сел, абсолютно безкритично, безрезервно и без да го подлага­ме на анализ и съмнение. Това заяви от парламентарната три­буна лидерът на АТАКА Волен Сидеров в дебатите по годиш­ната програма на Народното събрание по въпросите на Ев­ропейския съюз за 2015 година. Единствено АТАКА бе против приемането на програмата.

Националистът обърна вни­мание, че в доклада на коми­сията по еврофондовете има точка, свързана със споразуме­нието за свободна търговия със САЩ. Сидеров прогнозира, че то ще бъде вкарано тихо и без дискусия, а това ще стане, ко­гато каже председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер, защото го е заложил в приоритетните ини­циативи на ЕС.

Председателят на АТАКА призова Борисов, когато се сре­ща с Юнкер да му каже, че ако ЕС иска да стане силен играч, трябва да се отърве от диктата на Вашингтон.

Сидеров беше категоричен, че текстовете, предложени от Комисията по еврофондовете, са с пожелателен характер и са прекалено общи. Той отбеляза още, че ако Трансатлантическо­то споразумение бъде прието, оттук нататък само ще се съгла­суваме с документа.

Националистът посочи, че в последната точка от доклада на комисията се прокарва възмож­ността за преразглеждане на отношението към генномоди­фицираните организми (ГМО). „В момента имаме мораториум на НС. Той беше иницииран и от АТАКА. Вероятно сега той ще се подложи на ревизия, така ли? И когато се гласува цялото решение, което сега се предла­га, утре лобистите на ГМО и на шистовия газ ще се позоват на него и ще кажат – залата го е приела, какво искате?

Това е капанът, който сега ни предлагате. Затова гласуваме против“, добави Сидеров. На­ционалистите предложиха точ­ка, която предвижда „преглед на процеса за вземане на решение относно ГМО” да отпадне, но това не се прие от депутатите.

Лидерът на АТАКА посочи, че в предложенията има тексто­ве за насърчаване на икономи­ческия растеж и заетост, които звучат хубаво, но за да се реали­зират, трябва реиндустриализа­ция на България. Сидеров попи­та и как ще се осъществи този растеж и припомни, че всички са били против предложенията на АТАКА за възстановяване на Кремиковци, „Химко” и други предприятия.

„Сега сме поставени пред това да приемем решение, кое­то е капан. Утре на него ще се позоват, за да приемат Тран­сатлантическото споразумение. Какво представлява то? Това означава, че когато решим да вдигнем заплатите тук, всяка международна корпорация ще ни осъди. Това споразумение означава транснационалните корпорации да поробят българ­ския народ и всички европейски народи, така че да не могат да си вдигат заплатите, да не може да има стачки, да не могат да се борят за своите трудови права и да бъдат осъдени в междуна­роден съд. Трябва да го казвате ясно, когато говорите. Амери­канският президент си гони интереса. Въпросът е къде е нашият интерес. Той трябва да се защитава тук, в тази зала, и това не го виждам в момента“, разясни Сидеров.

 

БРЮКСЕЛ НИ ИСКА САМО КАТО ФРОНТОВА ЛИНИЯ

 

Лидерът на АТАКА припомни свое изказване от 2007 г., когато България е приета за член на ЕС, в което прогнозира днешната ситуация. „Тогава аз казах, че ние не може да се радваме на факта, че сме орязани в квотите така, че скоро ще закриваме мощности, няма да произвежда­ме селскостопански продукти, в които сме традиционни произво­дители. Това е факт днес. Тогава казах управляващите да не се радват толкова, да не празнуват орязаните квоти, затворената ядрена енергетика, ликвидира­ната армия, ликвидираните ин­дустриални мощности. Казах, че приемането ни в ЕС беше геопо­литически жест и акт от страна на Брюксел, а не необходимост, защото България им трябва. Трябва им като фронтова линия. Ето сега го виждаме. Факт ли е? Тогава казах също следното, че ние от АТАКА се противопоставя­ме категорично на влизането на Турция в ЕС, ще работим за пре­връщането на ЕС от пирамидална тоталитарна структура в Европа на нациите и отечествата, ще се борим против двойните стандар­ти. Има ли ги днес? Има ги. Ще се борим за включване в хрис­тиянските ценности. Защото те бяха отхвърлени от европейската конституция. Ще работим за из­граждане на единна европейска система за сигурност, която не се ръководи от Вашингтон, и ще се борим за запазване на ядре­ните реактори. Продължаваме да го правим, само че вие се зами­слете какво правите в днешния ден”, завърши Сидеров.