|

ПО ИДЕЯ НА АТАКА: РУСКИТЕ ДЕПУТАТИ ОТКРИХА ФОТОИЗЛОЖБА В БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Сидеров, народните представители от АТА КА и руските депутати Карпов и Худяков на фотоизложба в НС „Спортът – вечен мост между народите

Карпов и Худяков получиха почетни плакети от партия АТА КА и министъра на спорта Красен Кралев

 На 4-и март фотоси на руски и бъл­гарски спортисти бяха представени в На­родното събрание в изложбата „Спортът – вечен мост между народите“. Експози­цията беше открита от председателя на парламентарната група на партия АТА­КА Волен Сидеров и заместник-предсе­дателя на парламента Явор Нотев.

Специални гости на събитието бяха международният гросмайстор Анатолий Евгениевич Карпов, депутат от Дър­жавната Дума на Руската федерация от управляващата партия „Единна Русия“, 12-кратен световен шампион по шахмат от 1975 до 1985 г. и световен шампион на ФИДЕ от 1993 до 1999 г., Роман Ива­нович Худяков, депутат от Държавната Дума на Руската федерация и замест­ник-председател на фракцията ЛДПР, както и български спортисти.

Руските парламентаристи бяха в Бъл­гария по покана на Волен Сидеров и взе­ха участие в многохилядното шествие на АТАКА по случай Трети март.

От името на спортния министър Кра­сен Кралев бяха връчени почетни плаке­ти на депутатите от Русия. Те получиха плакети също от партия АТАКА и На­родното събрание, а по-рано през деня в залата на НС бяха приветствани с бурни аплодисменти от всички народни пред­ставители.

Лидерът на АТАКА Волен Сидеров заяви, че за него е чест да е организатор на това посещение: „Днес българският парламент посрещна видни представи­тели на руската Държавна Дума. И аз се надявам, че това ще бъде начало на пъл­ноценни и истински връзки между двата парламента. За съжаление тези връзки бях помрачени в последно време с така наречените санкции и забранителни спи­съци“.

Сидеров припомни, че миналата го­дина е трябвало да има посещение на председателя на Държавната Дума на Русия Сергей Наришкин, но въпреки настояването на АТАКА тогавашното ръководство на парламента не е събра­ло достатъчно смелост да реализира посещението. „Истината е, че тези ге­ополитически ограничения, налагани от Вашингтон, се опитват да ограничат ес­тествените връзки между нашите народи през десетилетията, които ние сме имали независимо какъв политически строй е бил в едната или в другата страна. Ние от АТАКА смятаме за абсолютно ненор­мално положението да се ограничават визитите на политици, на народни пред­ставители и изкуствено да се прекъсват връзките между отделните парламенти. Затова и ще продължаваме да работим за нормалните отношения с руската Дума и със Съвета на федерациите“, заяви Сиде­ров.

От своя страна Анатолий Карпов благодари на Си­деров за поканата и отново предаде най-добри пожелания от Сергей Наришкин. Той заяви, че конта­ктите с АТАКА са мно­го важни за двустран­ните отношения. Карпов подчерта, че Русия не търси конфликти и никога не е имала колонии за разлика от други стра­ни. Русия иска мир и приятелство. Ру­ският депутат заяви, че търговско-иконо­мическите отношения между България и Русия имат добри перспективи.

Роман Худяков, депутат от ЛДПР, при­ветства депутатите на АТАКА от името на Владимир Жириновски и също благо­дари на Сидеров за поканата. Худяков за­яви, че е много по-лесно да се изграждат контакти между нашите две страни чрез връзки между политическите партии. „Желанието на българите и на руснаци­те е да бъдем в приятелски отношения“, добави той. Гостът изрази загриженост, че сега Русия се представя на българите като враг и беше категоричен, че Русия и България винаги са били добри приятели и никога не са били врагове.

Худяков окачестви връзката между АТАКА и ЛДПР като първа стъпка към сътрудничество между българския и ру­ския парламент.

Сидеров запозна руските гости с на­ционалната инициатива на АТАКА да се предизвика референдум, за да се произ­несе българският народ за членството на България в НАТО.