|

РУСКИЯТ ДЕПУТАТ РОМАН ХУДЯКОВ: АТАКА е свързващо звено между нашите народи

 

Сидеров изразява вашите интереси, интересите на българския народ, заяви депутатът Роман Худяков на митинга на АТАКА

Аз ви поздравявам, български бра­тя, български народе, наши братя! Нося ви благодарстве­но приветствие от Владимир Волфович Жири­новски:

„Скъпи прия­тели, от името на партийната група на ЛДПР (Либе­рално-демокра­тична партия на Русия) ви поздравя­вам с годишнината от Освобождение­то на България от османско иго. Сто­тици години Бълга­рия се е намирала под турско господство. Руската империя подкрепи народа на България и неговата националноосвободи­телна война. Руските войници рамо до рамо с българските оп­ълченци се сражаваха с турски­те завоеватели, освобождаваха страната и постигнаха провъз­гласяването на независима, бъл­гарска държава.

Нашите народи заедно про­ливаха кръвта си и станаха наистина братски. Днес мно­зина биха искали да издълбаят пропаст между нас, да посеят вражда между нас, но народите на Русия и България трябва да са заедно, въпреки всичко. Нас ни свързва много от миналото, ние имаме обща култура и тра­диции. Нека покажем, че никой не може да ни раздели. Русия и България ще бъдат заедно.”

Факсимиле от приветствието на Владимир Жириновски

Бих искал да ви поздравя с още един празник – 10 години от създаването на политическа партия АТАКА, на тази поли­тическа партия, която е свърз­ващо звено между Русия и България. Бих искал да благодаря на председателя на партията Волен Сиде­ров. Той изразява вашите интереси, интересите на българския народ. Никой и никога не може да ни скара. Ще свалим икономиче­ските санкции срещу Русия. Народите на България и Русия са единни. България и Русия, България и Русия!

Да живее независимият бъл­гарски народ!