|

СЕДМОРНАТА КОАЛИЦИЯ ЗАЩИТИ ПРОИЗВОЛА НА ЧАСТНИТЕ БИРНИЦИ

 

Седморната коалиция за­щити частните бирници. С 88 гласа „против” и 50 „въздър­жал се” депутатите от всички партии без АТАКА отхвърлиха в пленарна зала в сряда предло­жението на националистите да бъде отменен сега действащият Закон за частните съдебни из­пълнители. Проектът на АТАКА предвиждаше да се коригира несправедливост, датираща от 2005 година насам и засегнала много български частни и юри­дически лица.

„По време на периода на действие на закона става ясно, че той страда от недостатъци, които се отразяват негативно на правното положение на бъл­гарските граждани”, мотивират се националистите и допълват: „Неоснователно и в ненужно големи размери се засягат фи­нансови интереси на българ­ските граждани по начин, во­дещ до обедняване, позволено от закона”.

Промяната предвиждаше държавата да се заеме с взе­манията от длъжници. „В дър­жави от Европейския съюз като Испания, Австрия, Германия, Дания, Италия и общо 11 други държави от Европейския съюз съдебното изпълнение е изцяло държавно – това, което предла­гаме и ние от АТАКА да се случи в България”, заяви от парламен­тарната трибуна Илиан Тодоров при представянето на проекта.

„Принудителното изпълне­ние има смисъл тогава, когато длъжникът не иска да изпълня­ва. В повечето случаи длъжни­ците са съгласни да продават, но няма реални купувачи, а банките отказват да предого­варят кредитите така, че реал­но да могат да се погасяват”, допълни той и призова: „Нека да не си заравяме главата в пя­съка и да кажем, че в момента един български длъжник, който примерно дължи 300 лв., след като частният съдебен изпъл­нител се намеси, дължи вече 600 лв. Това го няма никъде по света”.

БСП се бяха спазарили с управляващите да отхвърлят предложението на АТАКА, за да минат техните промени в закона. Минути по-късно пред­ложението на червените беше прието, а Мая Манолова прие аплодисментите от залата.