|

КОСТОВ ПРЕЯЖДА С ВЛАСТ, ПРИЛАПА И КЕВР

 

НЕК ИЗКУПУВА ТОК ОТ НЕЗАКОННИ ВЕИ ЦЕНТРАЛИ, РАЗКРИ МАГДАЛЕНА ТАШЕВА СЛЕД ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

 

Протежето на премиера унищожител Иван Иванов оглави енергийния регулатор

АТАКА е против из­бирането на Иван Иванов за предсе­дател на Комисия­та за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Това заяви от парламен­тарната трибуна народна­та представителка Магда­лена Ташева по време на дебатите за избиране на председател и състав на регулатора в четвъртък.

Тя припомни, че Иванов бил близък на Иван Кос­тов, чието правителство задължи НЕК да изкупува електроенергията на „Ма­рица”-1 и „Марица”-3, т.нар. американски ТЕЦ-ове, на много по-високи цени от пазарните.

Също така като член на ДСБ Иванов се ангажира с ликвидацията на 4-те малки реактора на АЕЦ „Козлодуй”, които произ­веждаха евтина електро­енергия.

Ташева припомни и как бъдещият председател на КЕВР тогава излъга, че ЕК иска закриването им. Националистката припом­ни още и неговите твърде­ния, че санирането на бло­ковете ще спести толкова енергия, колкото произ­веждали двата 1000-ме­гаватови ядрени реактора за 60 години.

Иван Иванов твърди, че ще дава преференции на централите, работещи с метан от оборски тор. „По този начин г-н Иван Иванов е на път да осъществи меч­тата на хидролога Ахмед Доган, който казваше, че България трябва да про­извежда ток от кравешки тор, нежели от уран”, каза депутатката.

Ташева обърна внимание и на факта, че Иванов не казва какво ще прави, след като предишният състав на енергийната комисия се­зира Брюксел за това, че дългосрочните договори с американските ТЕЦ-ове са грубо нарушение на Третия енергиен пакет. Тя го при­зова да каже отговарят ли договорите на тези условия.

Атакистката беше катего­рична, че новият председа­тел на КЕВР не предвижда ревизия на дългосрочните договори.

„Смятам, че поради тежката си корпоратив­на зависимост в лицето на американските ТЕЦ-ове и партийната си обременен­ност Иван Иванов не може да бъде председател на орган, призван да бъде независим и да защитава интереса на българските потребители и българския национален интерес. Той ще бъде поредният аватар на Иван Костов и нищо повече. Аватар на чуждите частни монополи – американските Марици, ЧЕЗ, ЕВН и Енер­го–про.

АТАКА е против и назна­чението на Светла Тодорова и Евгения Харитонова, за­щото те са били членове на комисията по време на рух­ването на нейния общест­вен престиж и престижът на този регулатор няма да бъде спасен, след като се връщат тези хора.

Ден по-рано се проведе закрито за медиите засе­дание на временната ан­кетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката у нас. След него Ташева оповести, че са констатирани редица нару­шения във ВЕИ сектора, но това е само началото. „Си­туацията във ВЕИ сектора е „куче влачи, диря няма”, зая­ви националиската.

Не по-малко от 4 са фото­волтаичните цетрали, които нямат разрешение за рабо­та от ДНСК, но са присъе­динени към мрежата и НЕК им плаща произведената еленергия. „Следователно присъединяването им е не­законно”, категорична бе Та­шева.

Сред злоупотребите са и изградени по-големи про­изводствени мощности от разрешените. Не липсват и централи, изградени с евросредства, но и ползва­ли преференциални цени. „Това са само част от причи­ните, но те са много показа­телни за корупцията, която цари в сектор енергетика”, допълни депутатката. По­добни нарушения показват защо и как НЕК е доведена до фалит.

„Последствия за ВЕИ-та­та трябва да има”, катего­рично заяви атакистката и добави, че ще трябва да бъде сложен порядък в бъл­гарската енергетика. Тя за­ключи, че от сектора трябва да бъдат „изхвърлени всич­ки гешефтари и да понесат последствията си по съде­бен ред”.