|

НЕЗАКОННО ДЕМОНТИРАТ ТРОЛЕЙБУСНИ СТЪЛБОВЕ

 

Демонтирането противоречи на сключения договор, а кметицата обеща да отговори на Атанасов от АТАКА на следващото заседание на ОбС

На последното заседание на общинския съвет в Добрич съве­тникът от АТАКА Атанас Атанасов попита кметицата Детелина Нико­лова защо се демонтират стълбо­вете от тролейбусната мрежа, кои­то по договор не трябва да бъдат премахвани. В събота съветникът станал свидетел на тези действия. В почивния ден той документирал как работна група реже съоръже­нията около тролейбусното депо и ги товари на камиони.

По време на заседанието на ОбС Атанасов изрази и катего­ричната си позиция по други два общественозначими въпроса. По повод проекта за енергийно ефективно обновяване на детски ясли №1 и №3, възлизащ на около 725 600 лв., той настоя проектодоговорите с всички клаузи да бъдат предварително огласени в ОбС, и то преди да се пристъпи към процедура по Закона за обществените поръчки.

Атанасов се поинтересува защо се събират пари от родителите за охрана на учи­лищата. Той попита кметицата от ГЕРБ какво се случва, след като вече беше поет ангажимент от инспектората по образование за пресичане на подобни практики. Въ­просът му бе провокиран от фейсбук профила на учителка от СОУ „П. Р. Славейков”, в който тя приканва родителите да внесат своите дарения за охрана на училището.

Относно решението за даване на съ­гласие за изменение на подробния устрой­ствен план с цел разширяване на нощен клуб в града, Атанасов заяви, че с разре­шаването на промяна в ПУП, се отваря вра­тата за следващи подобни случаи.