|

ТУРСКИЯТ ПОСЛАНИК НЕ ПРИЗНА ГЕНОЦИДА НАД БЪЛГАРИТЕ

Гьокче (в средата) беше гост-лектор в УНСС във вторник

Турският посланик Сюлейман Гьокче за пореден път отказа да признае геноцида, из­вършван над българите по време на Османската империя. Представите­лят на турската държава изнесе лекция пред сту­денти в Университета за национално и световно стопанство по покана на неправителствената ор­ганизация САИМО във вторник.

Дипломатът не пропус­на да отбележи инвес­тициите, които турската държава е направила у нас, които в голямата си част са пари за изграж­дането на джамии.

В края на лекцията бе дадена възможност на студенти и граждани да зададат въпроси към не­го.

Народният представи­тел от 42-то НС Кристиян Димитров попита Гьок­че кога Турция ще спре притока на нелегални имигранти към страната ни и кога ще се извинят за петвековния геноцид. Турският посланик под­ходи цинично към въпро­сите, като отговори, че положението на Турция с имигрантите не е по-ле­ко. По въпроса за гено­цида, Гьокче отговори, че такова нещо като из­требление на българите не е имало. Тракийските бежанци били малко на брой и те не били проку­дени, отсече дипломатът.

Впечатление прави, че НПО-то САИМО, което по­кани турския посланик да изнесе лекция в УНСС, е поканило за гост-лектор и френския дипломат Ксавие Лапер Дьо Кабан, който не спира да се меси във вътрешните работи на България.