|

Шефка на сиропиталище отказа дарение за деца в нужда

 

Безпрецедентен на­тиск от страна на община Габрово е на път да про­вали благотворителна инициатива в помощ на деца в неравностойно положение. Директорът на дома за временно наста­няване отказва да приеме дарение, защото в него присъстват лакомства, събрани от активистите на партия АТАКА в града.

Преди дни в читали­ще „Балканска звезда” граждани събраха дрехи, играчки и храна за децата с увреждания от Центъра за настаняване от семе­ен тип. В благородната инициатива се включват активисти от АТАКА, които купиха лакомства за под­растващите.

Изненадата настъпи, когато директорката на дома Маринела Лазарова разбира имената на дари­телите и отказва да приеме събраната помощ, поради факта, че сред тях фигурира името на партията на нацио­налистите.

По тази причина плико­вете и чувалите, събрани от гражданите, няколко дни се помещават в клуба на АТАКА в Габрово. Според общинския координатор на партията Лю­бомир Линков действията на директорката на дома са под натиска на община Габрово, която е в ръцете на ГЕРБ.

Дарението е инициирано от Десислава Димитрова, която, въпреки че е аполитична, зая­вява, че АТАКА е единствена­та партия, застанала зад бла­готворителната инициатива.

Екип на АЛФА ТВ отиде пред институцията, за да раз­бере какви са причините за отказа на дарението. Бягайки от телевизионната камера, директорката на дома на няколко пъти каза, че не иска помощта, защото така й било наредено от общи­ната.

Представителите на АТАКА и инициаторите на дарителската кампания успяха да се срещнат със зам.-кметицата Нела Рачевиц, която е и пряк отговорник за дейността на домовете за временно нас­таняване в града. Тя не по­жела да отговори директно дали това е поредното ограничение, налагано срещу националистите, и предложи даренията, сред които и хранителни проду­кти, да останат в клуба на националистите до изясня­ване на случая.

От структурата на партия АТАКА в Габрово се зареко­ха, че ще поискат оставка­та на Лазарова.